2013-11-09 01.31.13 pm

Hej! 
I detta inlägg (som först publicerates i "Gässtugan" på bready.se) skriver vi om våra tankar om säkerhet i, och kring ditt fordon. I synnerhet kopplat till att vara förberedd på oförtusedda händelser och olyckor som kan inträffa i samband med att du kör bil till vardags och i samband med längre fordonsburna semesterresor osv. 


I vår verksamhet använder vi ju fordon på ett eller annat vis i samband med de flesta aktiviteter vi bedriver. Och även om förberedelsenivån må skilja sig en aning när det handlar om en expeditionsliknande långresa kontra vardagens pendlande till arbetet så anser vi att en grundläggande lägstanivå av viss medförd utrustning är av största vikt.

Precis som att ett reservhjul, domkraft och varningstriangel ingår i bilens standardutrustning så har man en oerhörd fördel om man kan utrusta sitt fordon för att kunna hantera även andra uppkomna situationer än bara en punktering.  

Utan att gå in för mycket på exakt vilka prylar du behöver (vilket är högst individuellt och starkt kopplat till andra faktorer som avstånd mellan arbete och bostad, vart i landet du bor, hur din livsstil ser ut i övrigt osv osv) så tar vi här upp några grundläggande principiella faktorer, vissa som ofta glöms bort, för att förhoppningsvis kunna väcka några egna idéer till hur du kan utrusta din bil. Utan att det på något sätt ska bli någon form av zombie-överlevnads-monster-bil… 


På fötterna 
Något som ofta förbises är vad du har på fötterna när du kör bil. I händelse av att din bil havererar, eller att du av annan orsak måste överge ditt fordon och fortsätta till fots så blir det ju ganska viktigt att du faktiskt har skor som du klarar av att gå i. Kanske en längre sträcka, kanske i kyla och hårt väder. Kanske med hyfsat tung packning.  
Om du som exempel har ett arbete som kräver en viss typ av klädsel och skor som är mindre lämpliga för förflyttning till fots kan det vara en god idé att ha ett par smidigare skor eller kängor i bilen (och så klart andra kläder för rådande klimat och säsong).  
Vad gäller typ av skor så föredrar vi lätta och smidiga skor eller kängor. Gärna med tunn och flexibel sula som fortfarande ger ett adekvat skydd, men inte bygger in felaktiga rörelsemönster i steget eller begränsar fotens rörlighet. Detta gör att vi känner underlaget, får bättre balans och därmed kan röra oss snabbare, säkrare och mer effektivt!  


Sjukvårdsberedskap 
Vilken typ av sjukvårdsutrustning du medför beror så klart på vad du själv är trygg med att hantera och vilken kunskap/utbildningsståndpunkt du besitter. Men även om du inte är sjukvårdsutbildad överhuvudtaget kan det trots det vara en vinst i att medföra viss utrustning som du själv kanske inte behärskar. Du kanske hamnar i en situation där det finns andra som har mer kunskap, så att kunna bistå med mer utrustning kan vara avgörande för att rädda liv.  
 
Bilens ordinarie sjukvårdskit brukar sällan innehålla mer än några plåster, tejp och några enklare första förband, så komplettera gärna detta med materiel för att kunna förhindra nedkylning. T.ex mylarfilt, yllefiltar, varm jacka/tröja, mössa mm och eventuellt någon form av aktiv värmekälla såsom en självvärmande sjukvårdsfilt.  
Utöver det är det av yttersta vikt att snabbt kunna stoppa katastrofala blödningar, så någon form av tourniquet och/eller dauerlinda samt hemostatiska (blodstillande) förband är något som vi förespråkar att i princip alltid ha nära gripbart. Så förvara gärna dessa där de lätt kan nås från både förarplats och passagerarplats. Även om bilen ligger på taket och du hänger fast  upp och ned i säkerhetsbältet… 

Slutligen vill vi även ha förmåga att säkerställa fria luftvägar och andning. Den mer avancerade användaren kan här med fördel medföra dekompressionsnålaroch s.k chest seals samt svalgtuber ("näskantarell"), men här är en adekvat utbildning ett absolut krav för att använda denna utrustning, i synnerhet vad gäller den förstnämnda.  


Medförd beredskapsutrustning:

Skydd mot kyla 
När vi kommer till övrig bra-att-ha-utrustning så vill vi som ett minimum alltid ha möjlighet att skydda oss mot väder och vind, och då framförallt kyla. Hur mycket och vilken typ av sådan utrustning som behövs beror så klart på tid på året, och återigen var i landet du bor. Det kanske inte är nödvändigt att medföra en sovsäck som klarar -17°C mitt i sommaren för dig som bor i södra Sverige, men att ha med en liten packsäck med kläder som står emot väta och har viss isolerande förmåga är något som kan vara av avgörande betydelse för din räddning/självräddning.  
Så även någon form av utrustning för att snabbt kunna konstruera ett väderskydd eller bivack, som t.ex en tarp eller en vindsäck. Viktigt här är att anpassa storleken till antal individer som vanligen färdas i fordonet.  
Vår princip är att alltid ha utrustning med som möjliggör att vi klarar minst en natt i det fria utan att frysa ihjäl… därav kan även en sovsäck eller filt anpassad för säsongen samt ett lättare liggunderlag vara värda sin vikt i guld.  

Kommunikation 
Utöver skydd så vill vi även ha möjlighet att kommunicera och vid behov tillkalla hjälp. Mobiltelefonen är ju något som följer med överallt, men en powerbank, gärna med solcellsladdning och eventuellt en nödsändare av typen Spot eller Inreach kan vara en god investering om du ofta befinner dig långt bort från civilisationen. Ett par nödbloss och kanske t.om någon signalraket kan också komma väl till hands i samma syfte.  

Navigation 
Smartphoneappar och digitala hjälpmedel i all ära, de är ju trots allt väldigt effektiva när de fungerar, men när batterierna tagit slut/de har gått sönder/du har tappat bort dem så återstår endast karta och kompass. Ha kartor över de områden du vistas i eller planerar att besöka samt en tillförlitlig kompass. Och viktigast av allt, var väl förtrogen med hur du använder dem.  

Vatten/föda 
Även om vatten och framförallt mat kommer relativt långt ned i prioritetsordningen så vill vi även ha en viss beredskap även här. Framförallt för att alltid ha ett visst mått av garanterat födo-/vätskeintag till hands. Visst, vattenfilter och vattenbehållare gör att vi kan hitta och ordna drickbart vatten själva. Och mat går också att hitta i naturen. Alternativt är du på en plats där det går att inhandla mat och dryck.   
Men har vi tillgång till medförd näring så spar det både tid och energi. Dessutom gör det att vi kan hålla vår förmåga uppe längre och har ett par saker mindre att oroa oss för, åtminstone ett tag.  

Så enklare föda i form av protein- eller nötbars och kanske några portioner frystorkat tillsammans med en eller ett par vattenflaskor kan göra stor skillnad. Tänk bara på att den mat och vätska du förvarar i bilen kommer utsättas för kraftiga temperaturskillnader, både extrem värme på sommaren och sträng kyla på vintern. Rotera därför både mat och vatten ofta, och välj t.ex frystorkad eller egenhändigt lufttorkad mat framför t.ex mjukkonserver.  
Det behöver nog knappast nämnas, men självklart behövs även kokkärl samt ett mindre och lättare fältkök av någon typ för att kunna tillreda din medhavda nödmat. Gärna ett lätt gasolkök eller kanske ett ihopfällbart litet kvistbrännarkök (“hobo stove”).  

Slutligen, för att elda kvistar eller tända ett gasolkök behövs ju så klart också verktyg för detta! Vi har alltid med tändstål och t.ex tamponger eller torktumlarludd för att underlätta antändningen, men ett par tändare och/eller stormtändstickor är inte fel att packa med heller. Man behöver ju inte göra det svårare för sig än nödvändigt! Med det sagt så kan det inte nog påpekas hur viktig förmågan att göra upp eld i olika (läs: kalla, fuktiga och blåsiga) förhållanden är. Detta går ju naturligtvis även in i principerna för skydd mot kyla. Så öva öva öva!  

Förflyttning/transport 
Att medföra utrustning och förnödenheter enligt ovan i sitt fordon medför ju så klart en stor fördel vad gäller förberedelse inför oförutsetta händelser och nödsituationer. Men värt att överväga är också balansgången mellan att inte bli “nedtyngd” av för mycket prylar som tar upp för stor plats i bilen kontra att medföra rätt mängd, och korrekt anpassad utrustning för hur just din livsstil och dina vardagliga transporter ser ut.  
Vi föredrar att packa den fordonsburna utrustningen på ett modulärt sätt som gör att det blir enkelt att flytta hela, eller delar av utrustningen mellan fordon. 

Vi gillar även att ha vår utrustning packad i en hardcase eller liknande, som gör att fordonskitet kan ligga längst ner i bagageutrymmet när vi lastar andra vardagliga saker såsom matkassar, barnvagnar, cyklar ovanpå utan att ta skada.  
Den uppenbara nackdelen med en hardcase är att den blir ganska otymplig att släpa på i det fall att du tvingas överge ditt fordon, men ändå vill ha med din utrustning. Så glöm inte att även packa ned en lätt, komprimerbar ryggsäck i väskan alternativt att ha lite plats över i din vardagsryggsäck för att packa med väsentlig utrustning från ditt fordonskit.  

Stanna kvar eller lämna fordonet 
Slutligen kommer vi till den stora frågan när det är läge att stanna kvar i eller vid din bil, alternativt lämna den för att söka hjälp på egen hand. Vad du väljer att göra beror så klart till stor del vilken typ av situation du hamnat i, men oavsett vilket så vidta inga förhastade åtgärder utan se till att fatta ett informerat beslut där du sakligt vägt fördelar och nackdelar.  

I vissa fall kan det så klart vara livsavgörande att du kommer ut ur fordonet snabbt, om det till exempel handlar om en bilolycka där du eller någon passagerare eller medtrafikant är skadad och behöver vård, eller att bilen i sig utgör en skaderisk.  
Men i andra fall, om du exempelvis glidit av vägbanan i halt vinterväglag och kyla där fordonet är hyfsat intakt (och det inte står placerat på ett sätt som medför risk för påkörning av andra trafikanter) så utgör ju faktiskt bilen i sig ett väldigt gott skydd mot väder och vind som blir en värdefull resurs för din överlevnad.  

Andra lägen som kan innebära att du behöver överge ditt fordon kan vara när du inte kan förvänta dig hjälp inom en rimlig tidshorisont (direkt kopplat till hur mycket proviant och resurser du har med dig i bilen) och istället behöver förflytta dig till en bättre plats där du har möjlighet att påkalla uppmärksamhet. Det kan även vara att du kanske behöver ta dig vidare utan ditt fordon för att leta upp resurser, alltifrån till att försöka få tag i bränsle till att hitta vatten och mat för att säkra din överlevnad.  

Så gör upp en plan utifrån vilka förutsättningar du har samt vilka omständigheter som råder, följ planen men var inte främmande för att omvärdera ditt läge och utforma en ny plan allteftersom du verkställer din initiala planläggning om läget förändras. Vilket det så ofta kan göra i situationer när saker och ting ställs på sin spets. 

Och som slutord; glöm INTE bort att öva med din utrustning samt testa dina planer, gärna under tillämpade former. Du kan ha all utrustning i världen, men den är inte värd mycket om du saknar kunskap och praktisk erfarenhet i hur du hanterar den och vad du som individ klarar av!   

Jonas & Anton 
Nordic Overland 
 

Läs hela inlägget »

Här kommer tredje och sista delen av artikelserien på temat räddning & kommunikation. Även denna del är baserat på ett utdrag från vår distansbaserade utbildning "Överlevnad - Grunder". (Vår 3-dagars överlevnadsutbildning kommer igen till hösten, och här kan du läsa mer om den).
Artikelserien berör ämnet kommunikation i krissammanhang samt olika metoder för hur du kan tillkalla hjälp om du befinner utanför mobiltäckning och hamnat i någon form av nödsituation.


I denna sista delen går vi igenom just informationsinhämtning och kommunikation i samband med någon form av samhällskris av lite mer allvarlig karaktär, t.ex när det föreligger störningar i både el- och kommunikationsnät. 

Innan själv artikeln vill vi passa på igen att lyfta vår Facebook-grupp, Nordic Overland Adventure Club. Tanken med den är bl.a att arrangera spontana miniäventyr, oftast med utgångspunkt i Stenungsundsområdet. Hittills sedan årsskiftet har vi ännu inte hunnit med några aktiviteter, men nu när våren är i annalkande så planerar vi att komma igång igen, med lite mer fokus på familjevänliga utflykter där även de lite mindre barnen kan vara med! 


Nu följer artikeln! 


I samband med en större kris, olycka eller naturkatastrof är det viktigt att du kan ta till dig kontinuerlig information för att få reda på vad som händer och vilka råd som myndigheter och andra organisationer förmedlar till allmänheten. I dessa fall gäller i första hand att lyssna på din lokala P4-kanal (Sveriges Radio P4). Via sändningarna kommer du få värdefull information om vad som pågår, var du t.ex kan hämta vatten, lokala väderprognoser, om eventuell evakuering är nödvändig samt vart du kan bege dig i de fall du behöver hjälp.

Så för att kunna lyssna på radiosändningarna behöver du naturligtvis en radio. Problemet som uppstår om det samtidigt som krisen pågår också råder strömavbrott är ju att din vanliga radiomottagare inte kommer fungera. Ett alternativ är att lyssna via bilradion, men också en gammaldags transistorradio fungerar. Du kan också inhandla en liten radio som med fördel kan drivas både av solceller samt via dynamo för att kunna alstra tillräckligt med ström för att ta emot sändningar. Vissa av dessa har även USB-uttag för att samtidigt kunna ladda t.ex din mobiltelefon.
För ytterligare information kan man också besöka www.krisinformation.se (så länge du har en fungerande dator/webläsare) samt ringa informationsnumret 113 13.

En god praxis är också att ha viktiga telefonnummer till dina anhöriga samt lokala myndigheter och organisationer nedskrivna på ett papper som du t.ex förvarar i anslutning till dina kommunikationsmedel, samt gärna laddade powerbanks och/eller solcellsladdare för att kunna ladda din elektroniska kommunikationsutrustning. Ha dock i åtanke att när större katastrofer sker kommer så gott som undantagslöst mobilnäten vara kraftigt överbelastade, åtminstone lokalt, varför mobiltelefonen blir ett osäkert kommunikationsmedel.
I övrigt kan ett smidigt sätt att kommunicera med familjemedlemmar och vänner i närheten vara med hjälp av “walkie-talkies”, alltså licensfria radiosändare (s.k PMR - Privat Mobil Radio). I synnerhet i samband med gemensamma förflyttningar och evakuering.

Om det å andra sidan råder normalläge i riket, men att du istället har hamnat i en nöd- eller överlevnadssituation, t.ex i samband med vildmarksäventyr så kan det förvisso vara bra att kunna ta emot information via radiosändningar, men det ger ju föga nytta för att kunna påkalla hjälp.

Här behöver du alltså utrustning för att kunna sända nödmeddelanden. Mobiltelefon är förstås det som du kanske har närmast till hands, men på många platser i vårt avlånga land saknas täckning och mobiltelefonen blir därmed obrukbar. En PMR är heller inte till stor hjälp då den oftast bara har en räckvidd på någon/några kilometer. Då har vi istället amatörradio som ett bättre alternativ, även om den kräver licens för att få brukas.

Men för att kunna sända nödmeddelanden till myndigheter och räddningsorganisationer finns andra lösningar via små elektroniska sändare som bygger på satellitkommunikation. Spot och Garmin Inreach är två vanligt förekommande system som har i stort sett global täckning. Fördelen med dessa apparater är att de ofta har lång batteritid i stand-byläge, och att vissa modeller har flera andra användbara funktioner som bl.a navigering och satellitbaserad kommunikation via textmeddelanden, samt möjlighet till kommunikation via parkoppling med din smartphone.
Trots att driftsäkerheten är hög och att funktionen i sig får anses vara väldigt tillförlitlig när det gäller att sända nödmeddelanden från dessa tekniska hjälpmedel, så är de just det, -hjälpmedel. 

Med andra ord bör dessa ses som ett komplement och ett extra säkerhetslager till din nödkommunikationsplan. Inte något att förlita sig på till fullo. Som med all annan teknisk apparatur är även dessa beroende av el för att fungera. Även tillsammans med kompletterande batteripack och t.om solceller för att ge ström när batteriet är slut så kan mycket annat gå fel som leder till att funktionen upphör.

Så en grundförmåga i nödkommunikation genom improviserade, teknikoberoende metoder (signaleld mm) samt kunskaper om hur du på bästa sätt tillkallar och söker upp hjälp är av yttersta vikt för att säkerställa din räddning i samband med en nödsituation. Med det sagt vill vi inte på något sätt förringa betydelsen av t.ex en satellitbaserad nödsändare, det är ett ypperligt hjälpmedel som helt klart bör ingå som en del i utrustningen. I synnerhet i samband med längre och mer avlägsna resor/expeditioner. Dock bör man vara medveten om dess begränsningar och ta höjd för dessa genom adekvata alternativa metoder.

Detta var alltså slutet på artikelserien om kommunikation & räddning. Skriv gärna en kommentar med egna tankar kring ämnet, eller ifall det dykt upp några frågor eller funderingar!

//Jonas & Anton
Nordic Overland

Läs hela inlägget »

Här följer del 2 av artikelserien på temat räddning & kommunikation. Även denna del är baserat på ett utdrag från vår distansbaserade utbildning "Överlevnad - Grunder"
Artikelserien berör ämnet kommunikation i krissammanhang samt olika metoder för hur du kan tillkalla hjälp om du befinner utanför mobiltäckning och hamnat i någon form av nödsituation.
I denna del går vi igenom hur du kan använda en signalspegel, nödraketer/nödbloss samt en s.k buzz-saw för att tillkalla hjälp när du behöver undsättning. Längst ner i artikeln finns ett kort videoklipp där vi sammanfattar artikeln och även visar hur metoderna går tillväga. 


I övrigt så slår vi ytterligare ett slag för vår Facebook-grupp, Nordic Overland Adventure Club. Tanken med den är bl.a att arrangera spontana miniäventyr, oftast med utgångspunkt i Stenungsundsområdet. Hittills under senhösten 2019 har vi hunnit med två aktiviteter i form av pannlampslöpning i skogen respektive sprintträning på stranden med avslutande kallbad!

Under våren kommer fler aktiviteter med lite mer familjefokus där alla kan vara med. Självklart är det helt gratis för alla! 
Så gå gärna med i gruppen på FB och håll utkik inför kommande äventyr!

Dessutom så har vi satt ett preliminärt datum för vår helgkurs, Överlevnad - Vildmark till helgen v.14, 3-5 april. Redan nu kan du anmäla ditt intresse (ej bindande) genom att skicka ett mail till oss eller fylla i formuläret via länken ovan. 

Nu till artikeln! Signalspegel

Så går vi vidare till hur du kan använda signalspegeln för att påkalla uppmärksamhet och bli upptäckt.
En signalspegel är ett utmärkt hjälpmedel för att signalera via ljus till farkoster och människor. Reflektionerna blir till en kraftig, koncentrerad stjärna av ljus som syns tydligt, även på väldigt långa avstånd. Och rätt använd så blir den lätt att upptäcka och tolka som en nödsignal.
Därav finns ingen anledning att inte ha en signalspegel i sitt nödkit, trots dess uppenbara begränsningar i att den kräver solljus för att fungera.

I huvudsak finns två metoder för att använda signalspegeln. Vilken du väljer avgörs om du har t.ex ett flygplan, eller ett fartyg inom synhåll och vill försöka signalera detta, eller om du inte ser något tecken på aktivitet men vill försöka påkalla uppmärksamhet ändå i det fall att någon skulle upptäcka dig.
I det senare fallet fångar du upp solljuset med spegeln och helt enkelt sveper solkatten fram och tillbaka över horisonten och hoppas på upptäckt.

Om du istället ser ett objekt du vill signalera till så fånga först upp ljuset och reflektera det mot ett föremål i din närhet, framför dig. Därefter för du upp spegeln mot ögat och tittar genom det hål som finns mitt i spegeln. Vinkla sedan spegeln mot solen tills du ser en liten ljusprick som samlas inuti hålet, fortsätt genom att rikta ljuspricken mot det objekt du vill signalera till. Tillse att du kan se ljuspricken i hålet samtidigt som du ser objektet bakom ljuspricken. För att förstärka effekten kan du röra spegeln något fram och tillbaka upp och ned, eller i sidled för att skapa en blinkande effekt.
När du är säker på att objektet har observerat din position, avbryt signaleringen i syfte att inte orsaka bländning. Men var redo att återuppta signaleringen ifall du pånytt behöver påvisa din lokalisering, eller övergå till andra former av signalering som till exempel genom att vifta med ett färgglatt föremål, tända ett nödbloss eller liknande.

Slutligen gällande signalspegel så är det fullt möjligt att sända detaljerade meddelande via morsekod, men i syfte att bli räddad är det inte nödvändigt, även om det välkända S.O.S via morse (3 korta, 3 långa, 3 korta signaler i följd) inte kan misstolkas så räcker det att om möjligt använda sig av den internationellt erkända nödsignalen, 3 snabba “blink” i tät följd.
Men med största sannolikhet så kommer ett tydligt blinkande, oavsett ordningsföljd eller kod medföra någon form av reaktion, eller i sämsta fall kanske bara väcka nyfikenhet. Vilket förhoppningsvis leder till att du blir uppmärksammad och därmed undsatt.


Nödraketer/nödbloss
Bland övriga hjälpmedel för att påkalla uppmärksamhet och tillkännage din lokalisering har vi nödraketer och nödbloss.

Även om en nödraket syns på långa avstånd då den skjuts upp till hög höjd och sakta dalar ned till marken med hjälp av en liten fallskärm så har den vissa begränsningar. Däribland att den faktiskt är effektiv under förhållandevis kort tid, och för att uppnå avsedd verkan så måste den ju naturligtvis bli uppmärksammad av någon.
Och chansen till att bli sedd ökar så klart om du kan skjuta upp en nödraket vid rätt tillfälle, t.ex när du ser och/eller hör en flygfarkost passera, eller en båt/fartyg om du befinner dig vid kusten.
Att skjuta upp en nödraket “på måfå” när du befinner dig långt utanför civilisation och bebyggelse, och hoppas på att bli hittad innebär oftast en något överdriven optimism, och inte minst ett onödigt slösande på ett värdefullt hjälpmedel. Chansen att någon ser den är så klart väldigt liten, om du inte råkar känna till att folk aktivt söker efter dig i närheten av det område du befinner dig i.
Så nödraketer används bäst i samband med att du uppfattar förbipasserande farkoster, eller på annat sätt vet att det finns människor i närheten som kan ha möjlighet att upptäcka signalen.

Vad gäller nödbloss så är detta en typ av handhållen nödraket som avger starkt ljus under en kortare tid. Nödblossen är ju därför än mer begränsade än vad en nödraket är som kan skjutas upp i luften. De används i första hand för signalering där du vill påkalla uppmärksamhet och tillkännage din plats i de fall du nästan är helt säker på att det finns människor i närheten, eller t.ex lågt flygande helikoptrar och flygplan som aktivt söker efter dig och med hjälp av nödblosset kommer kunna se vart du befinner dig.

Trots begränsningen så är nödbloss ändå ett verktyg som ofta kan vara värt att ha med. Det är ju nämligen en säker källa till eld, som med rätt förberedelser kan hjälpa dig tända en värmande brasa även under mycket svåra (läs: fuktiga) förhållanden. Så då nödblossen tjänar fler än ett syfte motiverar det oftast att de följer med i packningen. I synnerhet när det gäller lite längre expeditionsliknande resor som tar dig långt utanför civilisationens gränser.


Buzz-saw
En annan variant för att likt nödblosset påkalla uppmärksamhet på medellånga till kortare avstånd är att använda sig av en så kallad buzz-saw. Buzz-saw är ett militärt vedertaget sätt att signalera i samband med t.ex link-ups med egna förband eller med sökpatruller då du eller din enhet tvingats till flykt.

En buzz-saw består av en cyalumestav (“chem light”, eller kemisk lysstav) som du i ena änden knyter fast ett ca 1 meter långt snöre. Efter att ha aktiverat lysstaven skapar du sedan en stor cirkel av ljus genom att hålla i snörändan och snurra lysstaven framför dig. Ljuscirkeln syns väldigt väl på långa avstånd i mörker, och är oerhört effektiv för att påvisa din position.

I filmklippet nedan ser du en kort förevisning av signalspegeln samt buzz-saw.

Läs hela inlägget »

Här följer ännu ett utdrag från vår distansbaserade utbildning "Överlevnad - Grunder" i form av en artikelserie om tre delar som berör ämnet kommunikation i krissammanhang samt olika metoder för hur du kan tillkalla hjälp om du befinner utanför mobiltäckning och hamnat i någon form av nödsituation. 

I del 1 som kommer här nedan går vi igenom några grundläggande principer när det gäller att kalla på hjälp, och därefter förklarar vi hur man konstruerar en signaleld för att du ska kunna göra dig sedd och påkalla uppmärksamhet i vildmarken!

Och när vi ändå är inne på temat eld; för att kunna tända en signaleld behöver du ju förstås känna till hur du gör upp eld till att börja med i fältmässiga förhållanden. I onlinekursen har vi tillägnat en hel modul för just det, med bland annat ett videklipp som förklarar hur du använder tändstål, hur mycket och vad för typ av tändmaterial du bör nyttja, samt hur du går vidare till att tända din stora lägereld.

Detta klipp ligger för närvarande publicerat i flödet på vår Facebookgrupp, "Nordic Overland Adventure Club" (tillsammans med ett annat klipp från kursen om klädsel i vintermiljö). Så gå gärna in där och ansök om att bli medlem så får du ta del av allt material exklusivt för gruppen, och kanske till och med hänga med på någon av våra kommande söndagsäventyr som är helt gratis för alla! 


Nu till artikeln: 

Om du skulle befinna dig i en nödsituation så avgörs vilket det mest lämpliga sättet att tillkalla hjälp är av ett antal olika faktorer, däribland vilken plats du befinner dig på, hur långt du är från civilisation och bebyggda områden, vilka kommunikationsmedel och övrig signaleringsmateriel du har med dig, och så vidare.

Platsen du befinner dig på blir ju betydelsefull dels med tanke på vilka räddningsresurser som finns tillgängliga i området, och hur snabb insatstid de har och dels hur du kan gå tillväga för att begära räddning, det vill säga om mobiltäckning finns på platsen eller inte. I det senare fallet är andra hjälpmedel såsom t.ex nödsändare via satellit är att föredra. I båda fallen blir det av stor vikt att göra erforderliga efterforskningar innan du ger dig ut i ett specifikt geografiskt område för att ta reda på vilken kompletterande utrustning för nödsignalering du kan komma att behöva.

Avstånd till närmaste civilisation tillsammans med eventuella upphämtningsplatser (landningsplatser, vägslut osv) blir också betydelsefullt att ta reda på längs hela din planerade rutt eftersom det blir avgörande ifall du kan räkna med hjälp på den plats du befinner dig på, eller om du för egen maskin behöver förflytta dig till en mötesplats för att kunna bli upphämtad där.
Skulle du vara oförmögen att förflytta dig kan det naturligtvis snabbt bli ett väldigt allvarligt läge ifall du dels inte har möjlighet att sända nödmeddelande och dels inte kan göra dig hörd eller sedd för att påkalla hjälp och upptäckas.
Att vara bekant med platsen du avser befinna dig på är alltså av yttersta vikt både för att undvika nödsituationer, men också för att lättare kunna ta dig ur dem om något skulle inträffa. Så skaffa kännedom om väderstreckens riktning, landmärken samt avstånd till bebyggelse, havskust, gränser osv i området.

Så sammanfattningsvis blir planeringsfasen inför din resa eller vildmarksäventyr det mest betydelsefulla för att kunna få adekvat undsättning i samband med eventuell nödsituation, sjukdoms- eller skadefall. Utifrån det kan du som tidigare nämnt avgöra vilken utrustning du behöver ha med dig.

Ytterligare kopplat till platsen du befinner dig på så försök att tänka som den som söker efter dig. Varifrån kommer dem? Hur ska de kunna upptäcka och lokalisera dig? Om vegetationen är tät vilket omöjliggör visuell upptäckt från luften så överväg att ta dig till mer öppen eller högre terräng. Dock så är grundregeln när det gäller upptäckt i samband med nödsituation att du så långt det är säkert bör kvarstanna på, eller i nära anslutning till den plats där du började förstå att du gått vilse, eller där den eventuella olyckan inträffade. Detta då det är lättare för sökpatruller att hitta dig om du t.ex är i närheten av vandringsled eller liknande, och inte avvikit för långt ifrån denna.

Signalering
För att gå vidare till konkreta metoder för signalering så har vi ju redan varit inne på två av dem; nödsändare via satellit samt mobiltelefon. Utöver det finns det en mängd andra metoder som lämpar sig mer eller mindre väl, återigen beroende på under vilka omständigheter du befinner dig i och vilka medel du har att tillgå. Vissa metoder är helt och hållet improviserade, som till exempel signalelden. Medan andra kräver någon form av utrustningsdetalj eller signalanordning, däribland nödbloss och signalspegel.
Låt oss börja med signalelden; i vanlig ordning så styr den omgivande terrängen och omständigheterna i övrigt om det är lämpligt att använda en signaleld eller inte. I vissa fall kanske det är din enda möjlighet, om du saknar andra sätt att påkalla uppmärksamhet på.

Det du vill åstadkomma med signalelden för att maximera dina chanser till upptäckt och lokalisering är dels att få en kraftig rökutveckling, och dels att röken faktiskt kommer synas. Dessutom måste elden gå snabbt att tända, och snabbt ge mycket rök. Det betyder att signalelden är bäst lämpad i de fall du befinner dig på en och samma plats under en något längre tid, där du har möjlighet att förbereda en eller flera signaleldar som du snabbt kan tända med brinnande grenar från din vanliga eld som du använder för matlagning, vattenkokning osv. Ännu bättre är att även förbereda en eller flera tändfacklor som förvaras skyddade från väta, i närheten av din eld.

Om du skulle upptäcka ett flygplan eller höra en helikopter närma sig kan du således omedelbart greppa en fackla, tända den snabbt i elden och därefter använda den för att tända dina signaleldar.
För att ge kraftig rökutveckling krävs hög värme i kombination med fuktigt (levande bränsle). Det kan tyckas som en svår ekvation att få ihop eftersom levande bränsle brinner dåligt. Det innebär dock att du behöver ha en kraftig grundbrasa som du sedan placerar t.ex färskt granris eller annan grön vegetation som grenar från lövträd osv för att åstadkomma rökutvecklingen.
Ett utmärkt sätt att förbereda dina signaleldar är att först konstruera en tripod av t.ex ca 2-3m långa störar. Bind ihop dem ungefär på mitten och “fäll ut” benen så att den står stadigt.

Därefter placerar du ett väldigt väl tilltaget knippe kråkris och fyller på med torra småkvistar, med fördel från gran eller tall. Kråkriset kommer brinna fort och varmt och kvistarna gör att elden håller sig tillräckligt länge för att antända den gröna vegetationen som placeras högst upp. Innan elden är klar stoppar du in bunt torr björknäver (minst i storlek av en knytnäve) i botten av kråkriset. Det är björknävern du sedan kommer tända med din fackla som i sin tur sedan antänder kråkriset och resten av elden.
Slutligen ser du till att vattensäkra hela elden genom att t.ex trä en sopsäck över, eller improvisera regnskydd med hjälp av stora gröna blad, t.ex näckrosblad eller liknande.

Att anlägga tre stycken sådana här signaleldar som antänds samtidigt skapar en stor rökutveckling från tre olika punkter som blir svår att förväxla med en vanlig lägereld.
Till vänster: antändning av signaleld med tändfackla. Till höger: antändning direkt med björknäver.

Att tänka på i samband med att du förbereder dina signaleldar är hur platsen du befinner dig på ser ut.Om du t.ex befinner dig i vintermiljö med snötäckt landskap kan den vita röken som uppstår från grön vegetation vara svår att upptäcka från luften. Därför kan det istället vara ett bättre val att skapa svart rök, genom att t.ex placera utskurna gummibitar i elden, t.ex från en skosula, ett liggunderlag eller annat syntetiskt material. Tänk dock på att röken från brinnande plastmaterial är starkt giftig och bör således endast användas i samband med en skarp nödsituation.

Om du befinner dig i väldigt tät skogsmiljö med kraftig övervegetation kan du behöva placera dina signaleldar med lite längre avstånd från varandra, eftersom grenverket kommer göra att röken sprids och diffuseras. Lägg därtill att det även råder lågtryck.
Lågtrycket kommer hålla nere röken och göra att den kan spridas i sidled och kanske inte ens nå upp över grenverket. Under dessa omständigheter gäller det att söka höglänt terräng att placera signaleldarna på, och samtidigt vara väldigt generös med mängden bränsle du bygger eldarna av.När det gäller själv tändfacklan du använder för att tända elden så kan den exempelvis bestå av en ca 50-60cm lång gran- eller tallpinne som du i ena änden klyver två gånger i ett kryssmönster.

I gliporna mellan de fyra klyvna delarna klämmer du in rejält med torrt björknäver samt torra och tunna tall- eller grankvistar i storleksordningen strax över kråkris. Facklan tänds sedan i din lägereld, eller genom att snabbt göra upp en liten separat nävereld.

Som komplement till signaleldarna, om du befinner dig på en öppen plats väl synlig från luften kan du placera ut föremål som bildar bokstäverna SOS på marken. Är det snö fungerar det utmärkt med granris, men om det är barmark får du istället hitta material som skapar starkt kontrast till marken under.

Till vänster: antändning av signaleld med tändfackla. Till höger: Anton förevisar antändning av signaleld direkt med björknäver under en av våra överlevnadsutbildningar.

I del 2 av artikelserien kommer vi in på andra metoder för signalering; nämligen signalspegel, nödbloss/nödraketer och en s.k "buzz-saw". 

Tills dess, kom ihåg att övning ger färdighet så pröva gärna några av metoderna som vi gått igenom. Men kanske i lite mindre skala för att undvika eventuella räddningspådrag! 

Jonas & Anton
Nordic Overland Crew

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter att dela med oss av utdrag från vår distansbaserade utbildning Grunder - Överlevnad, och denna gången har vi kommit till det oerhört omfattande ämnet kost. 

Här håller vi det dock på en grundläggande principnivå, utan att gå in så mycket på metoder, dvs exakt vad du bör äta, hur mycket, och andra optimeringar du kan göra då det ligger på en lite djupare nivå och faktiskt styrs av individens "utgångsläge" och förutsättningar.
Men principerna nedan kan alla ta till sig och börja använda sig av direkt för att påverka sin hälsa till det bättre och inte minst få mer och jämnare energi samt förbättra sina träningsresultat. 
Vill man få en mer individanpassad strategi för att verkligen optimera går det bra att kontakta mig (Jonas) som också är delägare samt utbildad hälsocoach i CrossFit Njord i Stenungsund. Där har vi ett antal olika upplägg för individanpassad hälsocoachning och livsstilsoptimering som går bra att ta del av oavsett om man bor i närheten eller inte. 


Men nu till utdraget!

Här kommer vi i huvudsak gå igenom vad du kan göra för att höja din beredskap på lång sikt kopplat till din hälsa genom den mat du äter samt din fysiska kapacitet genom hur du rör på dig och tränar i vardagen.

Vi kommer i nästa modul gå igenom vissa grundläggande principer för att lagerhålla mat, men i detta stycke fokuserar vi på vad du bör äta för att optimera ditt metabola system, och därmed “på köpet” ge dig själv ett överskott av god hälsa och en effektiv energiförsörjning. Genom det så kommer du kunna klara dig längre utan regelbunden tillgång till mat men samtidigt behålla mental skärpa och fysisk prestation.

Innan vi börjar prata mat, energi och näring ska vi slå hål på myten att “så länge jag rör på mig/tränar/förbränner mer kalorier än vad jag äter så kan jag äta vad som helst” och “lite av allt är bäst”, som är några populistiska s.k sanningar som florerar i den oerhört övermättade hälso-, tränings- och fitnesskulturen. Dessa påståenden är lika uttjatade som de är direkt felaktiga.
Faktum är att hur mycket man än tränar, så kan man inte träna bort en dålig kosthållning.

-Allting man stoppar i munnen sätter nämligen ett avtryck, och skapar en respons genom det metabola systemet.

Visst är det dock så att om man håller en väldigt hög träningsmängd så kommer man visserligen undan i något större mån med att äta skräpmat och godis kontra för den som inte tränar alls. Men trots det är ju naturligtvis den typen av föda långt ifrån ett idealt bränsle, som endast består av stora mängder tomma kalorier helt utan näring. Istället bör man eftersträva så näringstät och “ren” mat som möjligt, som ligger i linje med vad våra mänskliga gener förväntar sig att vi ska äta, och därmed ger bästa förutsättningar för en optimal hälsa och metabola funktioner.


Kroppskomposition
För att återkoppla till påståendet att man inte kan träna bort en dålig kosthållning så följer samma faktum att ca 80% av hur en individs kroppskomposition ser ut avgörs av vilken föda individen intar.
Med kroppskomposition avses alltså sammansättningen mellan kroppsegen fettmassa samt fettfri massa (muskler, skelett, övrig vävnad osv). Och mer specifikt så handlar detta helt enkelt om hur din benägenhet att lagra fett på kroppen ser ut, vilket alltså till 80% bestäms av den mat du väljer att äta.
Resterande 20% avgörs av en kombination av övriga livsstilsfaktorer, däribland träning/aktivitet, sömn, stress, samt genetiska betingelser.

Med andra ord är det alltså ett synnerligen ineffektivt tillvägagångssätt att försöka träna bort en för hög andel kroppsfett. Att istället optimera de metabola funktionerna genom kosten, och komplettera med stor del lågintensiv aktivitet samt viss styrke- och högintensiv träning är istället ett betydligt bättre, mer hälsosamt, och inte minst behagligt sätt att nå sin ideala kroppskomposition.

Märk väl att vad som är idealt varierar stort mellan individer, och är kopplat till vilka genetiska förutsättningar man har. Men oavsett vilket så är varje människas kropp “fabriksinställd” till att fungera optimalt, och vara hälsosam såtillvida att inga medfödda sjukdomstillstånd föreligger. Tyvärr är dock så inte fallet i dagens moderna samhälle med ständig tillgång till “mat” av skiftande kvalitet, och med alla övriga moderna bekvämligheter.

Verkligheten är ju att vi tyvärr lever i ett samhälle som tyngs ner av enormt utbredda problem med övervikt och ohälsa. Och träning och aktivitet är så klart stora faktorer som många skulle må bättre av att göra till större och mer frekventa inslag av i sina liv. MEN, grundproblematiken i den av enorma proportioner utbredda folkliga ohälsa är att vi äter för mycket skräp som ligger på tok för långt ifrån av vad vi som människor är konstruerade för att äta. Och, tillsammans med det ovan nämnda faktum att man inte kan träna bort en dålig kosthållning så gör det att många idag lever väldigt ohälsosamma liv kantat av sjukdomar och ofta en successivt degraderad livskvalitet på äldre dagar.


Energi- och näringsoptimering
Grunden i att nå en optimal hälsa, och inte minst att bli effektiv i sin energiomsättning och därmed kunna klara sig längre utan mat är att lära kroppen att främst använda fett som bränsle. Inte socker. Vad innebär då egentligen det? Och hur gör man för att på ett effektivt och hållbart sätt åstadkomma en hälsosam fettförbränning utan överträning och andra stressande effekter?

Den stora fördelen med att vara en effektiv fettförbrännare är att du kommer kunna spara dina glykogenreserver i musklerna mycket längre, tills när de verkligen behövs. Kanske inför slutspurten av en löpartävling, eller sista varvet på cirkelfysen eller crossfitpasset.
Så genom att använda fett som bränsle i större utsträckning, även när intensiteten är hög så kommer du ha mer bränsle kvar i tanken längre tid. Du kommer helt enkelt orka längre.

Som ni säkert redan förstått så går ju träning och kost hand i hand här, men det går faktiskt alldeles utmärkt att bli effektiv på att förbränna fett (både fett du äter och det som redan finns lagrat i kroppen) enbart genom att anpassa kosten. Men naturligtvis kommer rätt utförd träning skynda på och effektivisera processen!

När det gäller den främsta, och tveklöst viktigaste faktorn, maten, så handlar det om att ge kroppen så mycket näring som möjligt från varje kalori du stoppar i munnen!

Det innebär förstås att utesluta snabbmat, godis och annat skräp. Men det innebär även att undvika framförallt spannmål, vegetabiliska oljor och raffinerat socker som är oerhört inflammatoriskt för kroppen och i synnerhet tarmarna.
För mycket inflammation i tarmarna leder till försämrat immunförsvar, inte sällan genom autoimmuna reaktioner (där immunförsvaret angriper kroppsegen vävnad) såsom bl.a diabetes, reumatism och psoriasis, samt ett flertal andra negativa effekter.
Kognitiva bekymmer som t.ex depression, nedstämdhet, försämrat minne osv anses också ofta ha sin rot i läckande tarm och andra magrelaterade besvär. Den gemensamma nämnaren av dessa är inflammation till följd av dålig kosthållning med stor del spannmål och socker.

Så även om man har en hög förbränning, och tränar på ett sådant sätt som kräver mycket bränsle i form av fett, kolhydrater och protein så kvarstår faktum att man “tyvärr” inte kan träna bort de inflammatoriska reaktionerna som uppstår av en kost som innehåller mycket socker, dåliga oljor/fetter, spannmål och processade kolhydrater.


Ge dina gener den föda de förväntar sig
Vad ska man då äta istället? Jo, grunden är så “ren” och naturlig mat, som är så nära sitt ursprung som möjligt.
Det betyder att man bör välja ekologisk när det är möjligt, och kött från djur som får äta sitt naturliga bete (vilket även är betydligt bättre för miljön då kött från kor som går ute och äter gräs i hela sin livstid är i stort sett helt klimatneutrala, och tvärtom bidrar till bättre miljö genom sitt betande, bättre utnyttjande av betesmarker osv).

Utöver det så handlar det om mycket grönsaker som växer ovan jord, såsom gröna blad, blomkål, broccoli, spenat, paprika, tomat, selleri, sparris mm. Av animaliskt ursprung har vi ägg, kött, fisk, fågel och skaldjur, även dessa så nära sin “råa” form som möjligt i den bemärkelsen att råvaran inte ska vara processad som t.ex charkuterier osv. Komplettera gärna med inälvsmat för att få viktiga näringsämnen som saknas i samband med intag av enbart muskelkött.
Mejeriprodukter anses lite av en gråzon då detta ofta verkar inflammatoriskt, men om man inte upplever bekymmer med mejerivaror kan man konsumera dessa så länge de håller högsta tänkbara kvalitet (ekologiskt, gärna opastöriserat från säkra och lokala källor samt de med högst fettinnehåll).
I övrigt har vi nötter och frön samt rotfrukter såsom sötpotatis, palsternacka, morötter rotselleri mm.

Vill man i en övergångsfas verkligen optimera, och ställa om sig till fettdrift snabbt så bör man hålla nere mängden kolhydrater per dag till under 150g, men gärna ännu lägre än så.

Behöver man mer för att stötta upp en hög träningsmängd, så kan man “komma undan” med 150g eller t.om upp mot 200-250g/dag (helst i samband med intensiva träningspass) utan att “trilla ur” sin höga fettförbränning.

För att få lite perspektiv på hur mycket det är, så innebär en traditionell kosthållning omkring 300-350g/dag, men ofta betydligt mer än så. Dessutom brukar den mängden framförallt bestå av inflammatoriska kolhydratskällor som pasta, bröd, socker mm. Detta gör att kroppen väljer att förbränna kolhydrater, eftersom de hela tiden finns i så stort överflöd. Och det överskott som inte kan förbrännas omedelbart kommer lagras in som fett i fettcellerna för att användas som bränsle senare.
Problemet är bara att “senare” aldrig inträffar eftersom man hela tiden tillför nya kolhydrater som kommer förbrännas och lagras in. Fettet blir alltså “inlåst” i kroppens fettceller och otillgängligt för energianvändning.

Så för att “låsa upp” fettet och göra det användbart som energi behöver man oftast radikalt minska mängden kolhydrater man äter, och naturligtvis äta ren och naturlig mat som ger kroppen den näring den behöver utan stor mängd tomma kalorier samt direkt dåliga/giftiga ämnen som tillsatser, konserveringsmedel mm.

Att få optimal näring är speciellt viktigt för individer som tränar mycket eftersom det behövs för att bygga muskler och göra att vi återhämtar oss ordentligt inför nästa träningspass. Även för dem som kanske är “naturligt” smala och där en dålig kosthållning inte syns på utsidan, men sätter likadana spår på insidan som hos människor med synlig övervikt.

Bilden på näringspyramiden längst ner i artikeln sammanfattar hur ett hälsosamt, balanserat och energioptimerat matintag bör ser ut. Utgå från att respektive del av pyramiden motsvarar ungefärlig mängd på tallriken.

Detta var delen om kost som ingår i distanutbildningen. Där har vi även en lite mer omfattande del om principer för fysisk träning och aktivitet med fokus på att genomföra detta på ett hållbart sätt med minimal risk för överträning genom "segmentering" av intensitetsnivåer samt tillräcklig återhämtning. Det skiljer sig ganska mycket åt mot den i sociala medier, utbredda träningshetsen om "aldrig vila" och att "mer är bättre"...

Jag slår även ett slag för boken vid namn "Paleo Adventure" jag skrivit. Den innehåller bl.a mat, träning/aktivitet, matlagning utomhus, olika recept, hur du undviker "resestress", och en hel del andra tips och trix där allting är kopplat till resor och äventyr. Den finns på iBooks och under denna länken

Slutligen, du blir vad du äter! ;) 


Må så gott!
Jonas
Nordic Overland

Läs hela inlägget »

Följande artikel är ett utdrag ur vår distansbaserade utbildning Grunder - Överlevnad, som just nu är under utvärdering av vår testgrupp.


Flödesschema - download
Vill du inte läsa hela inlägget utan bara plocka godbitarna direkt kan du genom att klicka på denna länken ladda hem vår "4-stegs-infographic".

Den beskriver det flödesschema för de fyra huvudåtgärder som kan vara lämpliga att vidta, samt i vilken ordning, i samband med en nöd- eller överlevnadssitation likt det scenario vi målat upp i inlägget nedan. 

Dock är det en helt annan sak hur du praktiskt ska gå till väga för att hantera uppkomna situationer, och vidta rätt åtgärder.
Allt detta går vi igenom och ser till att du får öva och pröva under både kontrollerade såväl som tillämpade former på vår kommande överlevnadsutbildning den 26-28.e april i vår.
Klicka här för att läsa mer och skicka in din anmälan!


Nu till artikeln!

Kunskaper och förmågor, utrustning och fysisk kapacitet samt till och med ett visst mått av tur spelar alla stor roll för hur dina odds som överlevare ser ut. Men den tveklöst största och viktigaste faktorn är din VILJA att överleva!

Så lita på dig själv, och glöm inte bort att du själv väljer dina tankar, och därmed dina känslor. Därför blir ett positivt tankemönster, och välja att se möjligheter istället för svårigheter avgörande i din förmåga att överleva.

De flesta av oss lever ju idag väldigt trygga liv, där överhängande hot av olika slag oftast är frånvarande, vilket så klart är en väldigt behaglig tillvaro. Men oavsett vilka intressen vi har, vart vi bor, vad vi jobbar med eller vart vi reser så finns det alltid oundvikliga risker i våra liv som innebär att vi kan hamna i någon form av nödsituation. Alltifrån trafikolyckor till att vi går vilse, eller att du själv eller någon i din närhet skadar sig genom ett olycksfall.

Allt kan alltså hända, och för att helt undvika alla risker så skulle det krävas att du fullständigt isolerar dig från omvärlden och undviker alla former av transporter osv. Detta blir så klart inte en speciellt trivsam eller hållbar tillvaro, så att utesluta all risk är förstås varken önskvärt eller ens möjligt om du vill kunna leva ett normalt liv.


Kvar återstår då alternativet att skapa förutsättningar för dig själv att kunna hantera risker som du kan tänkas utsättas för. I dagens moderna samhälle har vi ju kommit väldigt långt i att reducera riskerna i våra vardagliga liv genom lagar, regler och allmänna normer i samhället. Trots det så är en fullständigt riskfri tillvaro omöjlig, så att öka medvetenheten om vilka risker som finns, och vad du kan behöva öka dina kunskaper och förmågor kring är en god idé för att kunna hantera dessa på ett bättre sätt, och faktiskt klara dig ur uppkomna situationer.

På köpet får du en ökad känsla av trygghet och mod, vilket faktiskt bara det ökar dina chanser att hantera nödsituationer betydligt bättre.
Att ha en god mental förberedelse hänger nämligen direkt ihop med att vara väl förberedd genom praktiska förmågor och kunskaper.
Men för att gå in lite mer specifikt på ämnet överlevnad så vill vi först definiera begreppet överlevnadssituation.
Vad innebär egentligen det?

Som du förstår är begreppet oerhört brett, och kan innefatta en rad olika situationer. Men den kanske i all sin enkelhet bästa beskrivningen är helt enkelt en situation där du tvingas överleva. Detta blir direkt kopplat till människans mest basala behov, som tydliggörs genom psykologen Abraham H. Maslow’s behovshierarki. I botten av pyramiden ligger de fysiologiska behoven, där de mest essentiella är hunger, törst, skydd/värme och sömn. I nästa steg kommer trygghetsbehoven, och längre upp kärlek/sociala behov, självhävdelse samt självförverkligande behov.

Men för att överleva och skapa förutsättningar för att kunna uppnå de högre stående behoven så måste vi naturligtvis tillgodose de behov i botten av den tänkta pyramiden.

Så då kan vi lite mer konkret konstatera att en överlevnadssituation är någon form av händelse eller varaktigt läge där dessa basala fysiologiska behov inte längre finns såsom du är van att ha dem i vardagen. Istället måste du hitta sätt att tillgodose dem på egen hand.

Ett enkelt exempel är att du gått vilse i vildmarken och mobiltelefonen saknar täckning, eller har slut på batteri. Din matsäck har du redan ätit upp, och din vattenflaska börjar bli tom. Du skulle ju bara vara ute över dagen! Det börjar nu skymma och temperaturen sjunker. Du lämnade ju den tjocka tröjan i bilen eftersom du ville hålla ryggsäcken lätt och lämna plats åt kameran. Dessutom så värmde vårsolen gott på förmiddagen när du började gå mot det där fina vattenfallet inne i skogen som din kompis tipsade om.
Du hittade aldrig något vattenfall, och när du lämnade stigen för att kolla runt nästa höjd så hittade du inte tillbaka till stigen.

Nu har du gått i flera timmar och letat, men i den täta skogen finns inga tecken alls på vandringsleder eller stigar. Du har ingen aning om vart du är och hur du ska ta dig tillbaka till bilen. Och nu är det nästan helt mörkt inne i skogen. Du börjar sakta inse att du kommer bli tvungen att spendera natten i skogen för att försöka hitta tillbaka imorgon när det är ljust igen. Blotta tanken skrämmer livet ur dig. Var ska du sova? Igår var det ju frost på natten. Du har ingen sovsäck, inget tält, inga varma kläder. Du är törstig och börjar få huvudvärk. Hungern värker i magen.

Vad gör du?

För en person som har goda kunskaper och är väl förberedd kan scenariot ovan kanske inte utgöra mer än en smärre irritation på sig själv för att man slarvade med att inte ta med rätt utrustning, och att det blir pinsamt att förklara för chefen varför man kom sent till jobbet på måndag morgon.
För en annan som helt saknar kunskap, erfarenhet och praktiska förmågor kan det i värsta fall innebära döden.

Scenariot ovan är en inte helt otänkbar situation som utan rätt förberedelser och framförallt kunskap kan få ödesdigra konsekvenser. Så gör inte misstaget att tänka; "jag ska ju bara..." utan se till att skaffa dig erfarenhet och kunskap som ger dig både en ökad trygghet men också mycket större behållning och glädje av att vistas i vildmarken. Det är ju trots allt glädjen i upplevelserna vi söker när vi tar oss ut!

"Den förberedde överlever"

//Jonas & Anton
Nordic Overland

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter på temat krisberedskap med ett litet bredare perspektiv än det från vårt förra blogginlägg som var kopplat till dina dagliga transporter. Har du missat det så läs gärna det först. Du hittar inlägget HÄR

Texten nedan är ett utdrag från den modul som handlar om just krisberedskap i vår kommande distansbaserade utbildning Grunder Överlevnad - OnlineKursen kommer vara ett obligatoriskt förkunskapskrav inför våra ordinarie överlevnadsutbildningar; Överlevnad - Vildmark respektive Överlevnad - Kallt väderdock är datum för publicering ännu inte satt då kursen i skrivande stund fortfarande är under utveckling, men vårt mål är att ha den klar för lansering under tidig vår, 2019. Med det sagt så lämna gärna önskemål via kommentarsfältet längst ner på sidan på vad du skulle vilja lära dig mer om gällande överlevnad i nordisk vildmark och andra relaterade ämnesområden. 


Här följer utdraget från kursmodulen Krisberedskap

Utöver vad vi redan gått igenom kopplat till utrustning du bär med dig dagligen samt har tillgänglig genom din “bug-out-bag”/72h-packning så kan du ytterligare höja din beredskap på oförutsedda händelser såsom t.ex långvariga strömavbrott, vattenbrist/torka, naturkatastrofer eller t.om skymningsläge och krig genom att se till att du har ett överskott av vissa förbrukningsvaror, mat osv i ditt hem.
Utöver det är det också en god idé att skapa ett mentalt överskott genom rutiner och andra förberedelser för dig och din familj i samband med t.ex en kris när normala kommunikationsmedel kan vara utslagna.

När det gäller mat, vatten, bränsle och andra förnödenheter som behövs för att upprätthålla dina basala mänskliga behov samt viss komfort så rekommenderar MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) att du ska kunna klara dig utan hjälp utifrån i minst 72 timmar.

I det fall att samhället är svårt ansträngt till följd av en eller flera allvarliga störningar eller händelser, så kan man inte kallt räkna med att få hjälp precis när man behöver det. Och då det ligger i denna typ av händelsers karaktär att det oftast är extremt svårt att förutse bland annat hur långvariga de kommer att bli, så anser vi att 72 timmar är i absolut kortaste laget. Ett mer gynnsamt utgångsläge har du om du istället utgår från att du ska kunna klara dig i minst en vecka, men kanske ännu hellre en månad helt utan hjälp från myndigheter, krisstödsorganisationer och fungerande infrastruktur kopplat till mat-, vatten- och bränsleförsörjning.

En väldigt stor påverkande faktor i det hela är hur din boendesituation ser ut. Bor du till exempel ii lägenhet i stan så kommer det med största säkerhet innebära vissa svårigheter att kunna förrådsställa större mängder mat och förnödenheter. Dessutom kan det även föreligger en förhöjd risk för plundring och stölder i takt med att desperationen ökar bland lokalinvånare som kanske står helt utan förberedelser.
När det kommer till el, vatten, värme och avlopp är lägenhetsinnehavaren helt utelämnad till befintlig infrastruktur och kommer få svårt att “leva som vanligt” om dessa är utslagna.

Bor du i hus på landet, eller i villaområden medför det oftast bättre förvaringsmöjligheter och du kanske dessutom har bättre möjligheter till att hålla värmen i huset genom en befintlig braskamin eller öppen spis. El, vatten och avlopp kan fortfarande vara beroende av kommunal infrastruktur, och tillgången på mat kan här vara lika begränsad som för den som bor i en större stad, i de fall matvaruhandeln genom t.ex uteblivna transporter är kraftigt reducerad eller utslagen.
Men oavsett var du bor så bör du säkerställa att du och din familj kan verka självförsörjande under minst en veckas tid, helt utan yttre stöd, med allt vad det innebär.

Många av de bekvämligheter vi blivit vana med att omge oss av i vardagen kan vi klara oss alldeles utmärkt utan. Men utan de basala behoven (skydd, värme, vatten och mat) tillgodosedda kommer vi inte klara oss speciellt länge.

Så en god idé är att utgå från dessa fyra områden när du planerar dina beredskapslager. Listan kan förstås göras så gott som oändlig, men en bra grund är att förrådsställa vissa förnödenheter utifrån dessa kategorier. Ytterligare en bra strategi är att organisera och packa förrådsställd utrustning, mat, hygienartiklar osv så att de är snabbt gripbara och klara för transport i den händelse att du och din familj måste evakuera er bostad, t.ex i samband med en naturkatastrof eller liknande.
Det är inte mycket värt att ha hyllmeter av konserverad mat i förrådet om krisen kommer till dig, och du snabbt måste lämna utan att hinna packa ner dina förnödenheter.

Så även om du väljer att förvara stora mängder mat så ha gärna en del av detta, förslagsvis tillräckligt för samtliga familjemedlemmar för en vecka “på flykt”, förpackat på ett sätt så att det går snabbt att stuva i bilen om du och din familj måste överge bostaden. Notera att detta gäller utöver de nödransoner du eventuellt redan har i din BOB/72h-packning.

Så vad för utrustning och förnödenheter är då klokt att ha hemma?
Jo, vi kommer inte gå in på en detaljerad checklista här då variationerna är stora utifrån hur din boende- och familjesituation osv ser ut. Istället föreslår vi att du utgår från följande principer kopplat till respektive kategori;
Skydd/värme: Detta område kan vi dela in i ett antal underkategorier, däribland yttre skydd, förstärkning av befintligt skydd (läs: din bostad), personellt skydd samt aktiva respektive passiva värmesystem.

Om vi börjar med passiva respektive aktiva system för att skapa eller upprätthålla värme så har vi ju de aktiva med t.ex eldstad/kamin, gasolvärmare, kemiska värmeelement och övriga sätt som “nyproducerar” värme. Passiva system blir ju istället de saker som bidrar till att isolera redan befintlig temperatur, förhindra ytterligare nedkylning osv. Där har vi naturligtvis filtar, sovsäckar, klädesplagg, liggunderlag och annan liknande materiel.

För att skapa ett så komplett värmeskydd som möjligt är det så klart av yttersta vikt att man har en kombination av dessa. En gedigen värmekälla som t.ex en braskamin är inte mycket värd om värmen som alstras omedelbart läcker ut på grund av undermåliga passiva isolerande system. Likaledes så kräver passiva värmesystem någon form av aktiv värmekälla (t.ex din kropp) för att luften materialet binder ska kunna värmas upp och behållas under en viss tid.  

Vidare till yttre skydd; det mest uppenbara här är naturligtvis din befintliga bostad. Om du till exempel har tvingats lämna din bostad av olika skäl så blir detta område lite mer kritiskt att tillgodose. Det kan då röra sig om kanske din bil, ett tält, en tarp eller presenning, en nödbivack under en gran i skogen eller nedgrävd i en “quinze” (snöbivack). Oavsett vilket så blir detta din tillfälliga bostad där du för stunden befinner dig, och utgör således det yttre skyddet mot rådande klimat och väderlek.
Att detta skydd verkligen klarar att isolera dig, och kanske framförallt hålla dig torr och i lä från vind är av yttersta vikt. Utan ett tillräckligt gott skydd från svåra klimat kommer din situation väldigt snabbt bli kritisk, och t.om livshotande.

Rekommenderad utrustning för värme/skydd:
-Sovsäckar för de lägsta tänkbara temperaturområden du kan tänkas befinna dig i
-En relativt omfattande uppsättning filtar, med fördel i ylle
-Liggunderlag
-Värmeplagg (dunjackor, vattentäta skalplagg, mössa, handskar, halsdukar mm)
-Stort lager värmeljus/stearinljus
-Ved (om du har eldningsmöjligheter i din bostad)
-Gasolvärmare med gasol
-Fotogenlykta med bränsle och extra vekar
-Tändstickor samt tändare


Vatten
Vatten är ju som bekant synnerligen viktigt, och det kan i många fall vara svårt att föreställa sig en tillvaro där vatten inte längre kommer i samma ögonblick man vrider på kranen. I Sverige använder i genomsnitt varje person 140 liter vatten per dygn. Om vi utgår från att vårt normala vätskebehov är ca 2-3 liter/dygn så är det väldigt stora mängder som går åt till annat än vatten för att släcka törsten. Matlagning, diskning, tandborstning, toalettspolning, dusch, bad, tvätt, städ mm förbrukar alltså stora mängder vatten dagligen.

I den händelse att vår vattentillgång är kraftigt begränsad eller helt utslagen i samband med t.ex strömavbrott så blir det lätt att se att den förbrukning vi till vardags har, när allting fungerar som det ska, blir fullständigt ohållbar. Vi kommer inte ha lyxen att kunna använda så mycket vatten om elen och vattenförsörjningen är ur funktion.
Trots det så kommer vatten vara något av det vi behöver allra mest, omedelbart efter skydd mot kyla och klimat. Så det blir oerhört viktigt att ha en säkrad vattentillgång även ifall den kommunala försörjningen inte fungerar.
Dock kan vi ju såklart hoppas på att myndigheterna kommer tillgodose invånarnas vattenbehov genom utställda cisterner och liknande, men i dessa fall krävs att du kan ta dig dit och hämta vatten och samtidigt ha möjlighet att transportera detta tillbaka till ditt hem.

Hursomhelst så bör du ha en viss mängd vatten lagrad hemma, i första hand i syfte att använda som dricksvatten och för matlagning samt grundläggande hygienbehov. En rimlig mängd att utgå ifrån är 10l/person/dag, och gärna tillräckligt för minst en vecka. I en familj om tre individer (glöm inte bort eventuella husdjur) blir det således ca 210 liter. Som du förstår blir det snabbt ganska stora mängder vatten, och beroende på hur du bor blir det mer eller mindre komplicerat att förvara såpass stora mängder.

Vatten bör ju nämligen lagras mörkt och svalt för att hålla så länge som möjligt, och i helt rena och lufttäta kärl. Om dessa kriterier möts så kan man räkna med att vattnet hålls tjänligt/drickbart upp till 6 månader. Därefter bör förråden roteras.
Utöver det är det även praktiskt att ha s.k “gråvatten” förvarat i syfte att ha till all övrig förbrukning såsom diskning, tvätt, städ och utökad hygienanvändning. Benämningen gråvatten innebär att vattnet inte kan drickas utan att först renas på ett adekvat sätt, men att det duger fint till det flesta andra vattenbehov.
Ett utmärkt sätt för dig som bor i villa är att t.ex samla upp regnvatten via stuprören i en större tunna eller motsvarande behållare.

Bor du istället i lägenhet men kanske nära en större vattenansamling som t.ex en sjö, kanal eller bäck så kan det vara mer lämpligt att ha ett förråd av vattendunkar i lagom storlek för att enkelt kunna hämta gråvatten. Tänk på att du ska kunna bära dem utan på tok för stor ansträngning, så en lämplig storlek kan vara 10-15 liter.

Rekommenderad utrustning för vattenförvaring och -rening:
-Utrustning för vattenrening i större skala (vattenfilter med hög kapacitet, stora kokkärl)
-Regnvattenuppsamling (tunnor, presenningar mm)
-Kartläggning av naturliga källor i närheten (bäckar, floder, myrar, sjöar mm)
-Vattenreningstabletter
-Vattendunkar och hinkar
-Personligt vattenfilter


Mat
Utan att gå in på vad och hur mycket du bör lagerhålla så är en av grundprinciperna när det gäller mat för krisberedskap att “store what you eat, eat what you store”. -Lagra det du äter, ät det du lagrar. Innebörden av det är det enkla faktum att mat, även konserverad föda blir utgången och otjänlig med tiden. Maten måste alltså roteras, det vill säga att du bör äta upp den maten du lagrar innan den blir dålig.

Kopplat till det är det alltså ingen större vits att förvara mat i syfte att ha “när krisen kommer”, som du aldrig annars avser äta. Om krisen aldrig blir ett faktum så har du slösat bort resurser på mat som bara står och blir dålig. Så därför bör maten vara sådant som du normalt sett äter, kanske inte dagligen men åtminstone på någorlunda regelbunden basis.

Dilemmat i detta ligger i att färskvaror i sin natur är svåra att lagra eftersom de snabbt blir dåliga, därför är det frestande att köpa på sig stora mängder konserver som ju faktiskt håller några år utan att bli dåliga.
Och det är heller inte fel att ha som “back-uplager”, men en bättre lösning är att då hellre välja konserver med enskilda matvaror i, alltså inte färdiga rätter. På så vis kan du med lite planering komponera egna rätter av konserverade råvaror istället för att ha många olika färdigrätter på burk.

Denna strategi är bra av främst tre anledningar; Först och främst så är hållbarheten oftast längre på konserverade råvaror kontra färdigrätter. Sedan är det också oftast betydligt mindre tillsatser, konserveringsmedel och andra skräpämnen i dessa, samtidigt som näringsvärdet är väsentligt högre. Slutligen så blir det på det stora hela mycket billigare eftersom färdigrätterna generellt kostar mer.
Om du dessutom kan konservera egen mat och råvaror så kan du ju styra innehållet till hundra procent. Ett bra sätt är att t.ex börja med att syra egna grönsaker som surkål, kimchi mm samt att torka kött, grönsaker och frukt.

Torkad mat är dessutom perfekt att ha med sig i samband med friluftsaktiviteter och vandring eftersom det är oerhört lätt, och betydligt nyttigare med mångfalt mer näring än frystorkade färdigrätter, så därav blir rotationen naturlig och maten behöver inte kasseras då den aldrig hinner bli dålig.
Matlagning
Även om du har gott om lagrade konserver och torkad mat så kommer du behöva tillaga och värma maten samt ha möjlighet att koka vatten för att rena det, tillreda varm dryck och utföra diskning samt tillgodose hygienbehov.

Därav behövs utrustning samt lagrat bränsle för detta. Det du gör klokt i att ha hemma (och även detta förpackat så att det är snabbt gripbart i händelse av förflyttning) är följande:
-Gas- och/eller spritkök med gott om bränsle
-Kokkärl, helst hållbara varianter i t.ex rostfritt stål eller gjutjärn som även fungerar över öppen låga
-Diskmedel/diskborste
-Handsprit
-Bestick, tallrikar eller matkåsa
-Thermos
-”Ihopfällbar diskho” av typen SeatoSummit (utmärkt även för att transportera vatten)

Det var allt vi tänkte gå igenom inom ramen för detta ämne. Som med mycket annat kan man gå väldigt mycket längre och spinna vidare på mer eller mindre katastrofala scenarion, och vad som händer efteråt, men vi har här valt att begränsa oss till några grundläggande principer för att ge en tillräckligt god förståelse för hur du bör börja med, eller utveckla dina förberedelser inför eventuella kriser och katastrofer. 

Kommentera gärna nedan med egna synpunkter, erfarenheter och tillägg! 

Jonas & Anton - Nordic Overland Crew


Inlägget ovan innehåller reklam genom annonslänkar till Outnorth. Om du skulle välja att genomföra ett köp via någon av länkarna så utgår en liten provision till oss, dock helt utan att du betalar extra för det. Men den provisionen hjälper oss att fortsätta driva bloggen, producera material och skapa utbildningar med relevant innehåll för att hjälpa till att höja våra läsares överlevnadskunskaper samt öka den mentala och fysiska förberedelsenivån. 
 

Läs hela inlägget »

Nu tänkte vi diskutera krisberedskap, då det är något som relativt nyligen aktualiserats på nytt här i Sverige. Vilket förstås är väldigt bra tycker vi, då den allmänna medvetenheten helt klart bör ökas kring detta viktiga ämne!

Försvarsmaktens överlevnadsskolas slogan "Praeparatus Supervivet" vilket betyder "den förberedde överlever", säger oerhört mycket i all sin enkelhet. Oavsett om det handlar om överlevnad i skogsmiljö efter att man gått vilse under svampplockarturen, att man får bensinstopp eller punktering på bilen, eller att det sker en allvarlig störning i samhället är alla potentiella händelser där man har oerhört mycket bättre förutsättningar att klara sig igenom med rätt förberedelser.

Det vi kommer fokusera på i detta inlägg är främst förberedelser i samband med transporter och resor i syfte att antingen kunna fortsätta resan, att ta sig hem när ditt primära transportmedel har upphört att fungera, att kunna skaffa hjälp, eller kanske när din bostad inte längre är tillgänglig på grund av t.ex naturkatastrof eller samhällsstörning. Och då tänker vi kanske framförallt för dig som bor i en större stad eller andra tätbefolkade samhällen.
När det gäller dig som bor på landet så är det kanske fortfarande primärt fokus på att faktiskt ta dig hem, beroende på aktuell situation.


Mental förberedelse
Om du bara någon gång tänkt tanken, och funderat på vilka potentiellt farliga situationer du skulle kunna hamna i, utifrån hur din livsstil ser ut (arbete, bostadsort, platser du brukar besöka eller uppehålla dig på, hur du oftast reser till och från ditt arbete osv) så vågar vi påstå att du har betydligt bättre förutsättningar att hantera en kris eller uppstådd händelse än vad gemene man i dagens samhälle besitter.

Tyvärr har vi idag ofta en övertro, och något naiv inställning till samhällets resurser i den bemärkelsen i att vi kallt räknar med att alltid få hjälp från myndigheter när det händer något. Och helt klart så har vi ett relativt väl fungerande system med polis, räddningstjänst, ambulans och akutsjukvård som generellt har en god kapacitet att bistå i vardagliga, akuta händelser som t.ex trafikolyckor, bränder, olycksfall mm.

Men det krävs inte speciellt mycket för att samhällets resurser ska belastas i den mån att alla 112-samtal kanske inte kan besvaras med en adekvat och omedelbar insats.
Det räcker att gå tillbaka till de stora skogsbränderna här i Sverige i somras, där framförallt räddningstjänstens resurser var kraftigt ansträngda.
Ponera att bränderna hade varit än mer omfattande och utbredda över större/fler delar av landet och läget hade blivit väldigt allvarligt. Eller att andra svåra händelser hade inträffat samtidigt...


Nulägesnalys - Normalbild
Gå igenom hur din vardag ser ut. Vart arbetar du i förhållande till din bostad? Hur tar du dig dit och hem? Hur lång tid tar det normalt? Vilka tider på dygnet reser du vanligtvis till och från arbetet? Hur ser trafiksituationen normalt sett ut under dessa tider?
Vart bor du? (glesbygd/stad/tättbebyggt samhälle). Vart bor din familj och andra nära och kära? Hur ofta besöker du dem? Hur brukar du ta dig dit?
Vart åker du och handlar mat? Utöver du några intressen som innebär regelbundna transporter? Hur tar du dig till och från dessa platser?
Och så vidare...

Syftet med analysen är dels att fastställa en "baseline", eller normalbild. Med en sådan klarlagd så har du ett utgångsläge att bedöma eventuella avvikelser ifrån, och därmed att kunna avgöra hur du behöver agera eller förändra dina beteenden för att möta upp aktuella avvikelser.

Utöver det så är förstås syftet med analysen att hjälpa dig med att bestämma vad du behöver i form av utrustning att bära med dig och kunskap att anskaffa för att kunna upprätthålla din livsstil, även när/om något oförutsett skulle inträffa.
Analysen behöver inte på något sätt vara speciellt märkvärdig; att helt enkelt bara ägna en liten stund åt att fundera på några av ovanstående frågor räcker gott och väl! Men vill du är det så klart heller inte fel att skriva ned det på papper, eller uppföra t.ex en Excel-fil utifrån olika kategorier.


Utrustning
Dåså, efter att ha genomfört analysen ovan så bör du ha kommit fram till hur din livsstil i sin helhet ser ut. Och därmed också kunnat identifiera vissa risker.
Eftersom fokus i denna artikel i huvudsak ligger på området transporter, så är det där vi kommer lägga krutet i vad vi rekommenderar att man har med sig i t.ex bilen när man kör dagligen till och från arbetet.
Utöver rent säkerhetsmässig utrustning som alltid bör finnas i bilen såsom t.ex varningstriangel, varningsbloss/-lampa, reflexväst mm.

Vad gäller sjukvårdsutrustning/första hjälpen så bör det förstås också finnas i bilen, men vi anser att du alltid bör ha med dig ett grundläggande sjukvårdskit utifrån principen om “vanligast-farligast”. Här kan man med fördel organisera utrustningen till ett mindre kit man alltid har med sig i ryggsäcken/handväskan och ett lite större, mer omfattande kit i bilen och/eller i hemmet.
Exakt vad som ska ingå där är direkt kopplat till egen utbildningsnivå och kunskap om akutsjukvård, det är sällan någon större vits med att ha massa utrustning med sig som man inte har en aning om hur den ska användas.
Hursomhelst så bör sjukvårdskitet ha utrustning för att stoppa livshotande artärblödningar och andra större blödningar, utrustning för att förhindra nedkylning samt utrustning för att tillgodose fria luftvägar/andning. Övrig kompletterande utrustning kan t.ex vara skyddshandskar, brännskadegel, mindre förband och plåster mm.
Sjukvård är naturligtvis ett väldigt brett ämne som kräver stor kunskap för att göra rätt saker vid respektive skada/trauma, och vi kommer inte gå djupare in på det här. Vill man fördjupa sig något inom det, så kan vi istället tipsa om att vår överlevnadsutbildning för nordiska barmarksförhållanden innehåller grundläggande sjukvårdsutbildning kopplat till överlevnad i vildmarken. Datum är satt till 5-7 april, 2019 och du kan läsa mer om den via länken ovan.

Övrig utrustning som är bra att ha med sig, både i bilen och gärna på sig eller i den väska eller ryggsäck man bär med sig dagligen är saker för att tillgodose människans grundläggande fysiologiska behov; däribland, skydd/värme, vatten, mat samt utrustning för att kommunicera och tillkalla hjälp samt navigation.

Utifrån respektive kategori följer här förslag på saker att ha med sig:

Skydd/värme:
-Värmeplagg t.ex dunjacka + vattentätt skalplagg eller regnponcho.
-Gärna extra ombyte, underställ och mellanlager i ull samt mössa, varma sockar och handskar.
-Filt, och gärna några foliefiltar (bör även finnas i sjukvårdsutrustningen).
-Några olika verktyg för att göra upp eld (tändstål, tändare, tändstickor) samt vattentätt förvarat tändmaterial och gärna några värmeljus.

Kommunikation:
-Mobiltelefon med laddkabel och powerbank/solcellsladdare.
-Radio för att kunna lyssna av nyheter och höra VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Gärna i form av en s.k vevradio med dynamo och/eller solceller.
-Övrig tillgänglig kommunikationsutrustning/nödsändare som t.ex Spot eller Inreach (kanske främst om man ofta befinner sig i områden som saknar mobilteckning).

Vatten:
-Vattenflaska och/eller termos. Om du förvarar en fylld vattenflaska i bilen, tänk på att inte fylla den hela vägen upp eftersom den kommer frysa på vintern varpå flaskan riskerar att spricka.
-Sätt att samla och rena vatten, t.ex en komprimerbar vattendunk eller vattensäck, vattenreningstabletter och/eller vattenfilter.
-Eldsäkert kärl. Att koka/rena vatten. Kan vara en vattenflaska eller mugg i rostfritt stål.

Mat:
-För att klara dig 24-72h. Med fördel mat med högt energivärde i form av fett och protein, med lite socker som ger snabb men kortvarig energi och gör dig hungrig snart igen.
Exempel på det är naturliga proteinbars baserade på nötter, konserver med tonfisk/kyckling, “beef jerky”/torkat kött, några frystorkade rätter, konserver, torkat äggpulver eller egenhändigt torkade livsmedel.

Navigation:
-Karta över området du verkar i.
-Kompass (och kunskap i hur du använder den!)
-GPS (i första hand att anses som ett “nice-to-have-hjälpmedel”)

Utöver det så är så klart ljus viktigt! Ha med en ficklampa och pannlampa, gärna som kan ge både vitt och rött ljus. Dels ur en ren säkerhetsaspekt; om du tvingas gå till fots på en trafikerad väg kan du använda ficklampan för att belysa vägen framför dig, och sätta pannlampan på bakhuvudet med rött ljus för att bli sedd för ankommande trafik.
Dessutom är rött ljus viktigt för att bevara mörkerseendet i det fall du t.ex måste läsa kartan i samband med mörkernavigering.


Kunskap/erfarenhet
Du kan ha all utrustning i världen, men utan kunskap att använda den på rätt sätt ter sig prylarna oftast rätt värdelösa. Att t.ex känna till hur du navigerar med karta och kompass och att ha praktisk erfarenhet av det i olika förhållanden (inklusive mörker) är ovärderligt.
Att dessutom kunna använda naturliga tecken för att ta ut väderstreck och navigera i skog och mark är också grundläggande förmågor väl värda att besitta.
Listan kan göras lång, men andra viktiga kunskaper om grundläggande överlevnad i vildmark såsom bl.a några olika metoder att göra upp eld, lämpliga platser och användande av skydd för att övernatta i skogen, hitta/samla/rena vatten, sätt att tillkalla hjälp genom signalering, sjukvård mm mm.

Att dessutom ha praktisk erfarenhet av ovan nämnda kunskaper under förhållanden som kanske inte alltid är optimala är lika värdefullt som det tyvärr blir mer och mer sällsynt.
Lägg till att även behöva utstå fysiska och mentala påfrestningar, som att du t.ex tvingas färdas långa sträckor till fots i ensamhet, i för dig helt okänd terräng när väder och rådande klimat gör allt för att bekämpa dig och din moral samtidigt som du brottas med att behöva fatta avgörande beslut om vilken riktning du ska fortsätta i, och tvivel kring om du gjort rätt val.

Allt detta innebär så klart stora utmaningar, men att skaffa sig kunskap och erfarenhet inom liknande områden så kommer din förmåga att både överleva själv, men också att hjälpa andra och vara en stor tillgång för din familj och vänskapskrets vara oerhört mycket större än hos gemene man.

Återigen slår vi ett slag för vår kommande överlevnadsutbildning där flertalet av dessa förmågor kommer både övas och prövas, formellt såväl som praktiskt och tillämpat. Och som en bonus kommer du få ett minne för livet och en rejäl dos ökat självförtroende och trygghet när det kommer till att vistas ute i naturen och hantera eventuella uppkomna prövande situationer!


Fysik
En oerhört viktig del i både dina förberedelser på lång sikt, och din dagliga hälsa och välmående är att upprätthålla en god fysisk förmåga. Du behöver inte på något sätt vara elittränad, men att ha en grundläggande uthållighet att förflytta dig själv till fots mer eller mindre långa sträckor, och att kunna hantera din kroppsvikt i olika situationer ger dig oerhört bättre förutsättningar att kunna klara en uppkommen kris eller akut händelse.

Lägg därtill att ha en god hälsa genom bra kosthållning och andra hälsosamma vanor såsom tillräcklig sömn, minimering av stress och ordentligt med vardaglig lågintensiv aktivitet i din livsstil ger dig förutom en väsentligt förhöjd livskvalitet också ett mycket högre överskott att “ta av” i samband med en oförutsedd krissituation.

Och när vi är inne på överskott, speciellt kopplat till kosten så är det en enorm fördel att ta sig bort från överdriven kolhydratskonsumption och istället vänja kroppen vid att bli en effektiv fettförbrännare.
Det medför bland mycket annat att du kommer klara dig längre mellan måltider utan att känna hunger (även i samband med fysisk aktivitet), och således kunna verka i oförminskad kapacitet under längre tid än den som ständigt måste ha tillförsel av bränsle i form av raffinerade kolhydrater och socker. Dessutom ger det en betydligt ”renare” förbränning och omsättning av energi, tillsammans med en rad andra hälsofördelar och mental klarhet.

I motsats till vad många tror, och vad flödet i sociala medier säger om att “träna hårdare och mer” ger dig bättre resultat så är det faktiskt betydligt viktigare att fokusera på god återhämtning, mycket lågintensiv rörelse och aktivitet, viss tung och intensiv styrketräning och kanske framförallt goda kostvanor som ger högst “return of investment” på din hälsa och dina resultat.

Även detta område är så klart otroligt brett, och det florerar en mängd olika “sanningar” i den övermättade fitnessbranschen, men att se till människans ursprung och vad vi som varelse är byggda för i grunden ger de flesta nycklar till livslång hälsa och god fysisk förmåga.

För dig som vill utveckla dig själv och din fysik så rekommenderas vårt systerföretag, CrossFit Njord i Stenungsund och deras kommande 12-veckorsgrupp på distans för en total och hållbar livsstilsoptimering där kost och träning är två stora delar, men även många andra områden för att täcka in helheten för att uppnå en optimal hälsa, och därmed fullgod beredskap för allt du kan tänkas utsätta din kropp för!

För frågor eller funderingar, egna tips och erfarenheter, lämna gärna en kommentar eller skicka iväg ett mail!


Jonas & Anton - Nordic Overland Crew i samarbete med Escapismgear.se

 

Läs hela inlägget »
Nu händer det grejer!

Nordic Overland + Escapismgear = sant.

Escapismgear är en nystartad svensk webbutik som kommer tillhandahålla exklusiva varumärken av toppkvalitet inriktade mot alla som vill fly vardagens tristess, uppleva äventyret och maxa livet! I stort som smått. Och där kommer vi direkt in på innebörden av ordet "escapism" som handlar om just det! 

Vi på Nordic Overland kände direkt att det var något som träffsäkert passar in i vår verksamhet och varför vi gör det vi gör. Vår ambition är ju att ta oss bort från samhällets alla krav och måsten, och göra saker som ger så mycket mer än det vardagliga ekorrhjulet. 

Nu kan det lätt uppfattas som att orden "fly" och "krav och måsten" osv blir negativt laddade, vilket i viss mån är sant men nyckelpunkten här enligt oss är det posivita i kontrasterna mellan vardagslivet och äventyret. Och framförallt att äventyret ska vara enkelt och lättillgängligt, vilket är exakt det vi strävar efter i vår verksamhet och våra liv. Det behöver inte handla om en lång expedition genom fjärran länder (även om det förstås inte är fel heller). Snarare om en timmes kajakpaddling efter jobbet, det tuffa träningspasset i boxen, morgonpromenaden i skogen, utomhusmatlagningen till familjen eller vandringsturen över en helg i vildmarksområdet i närheten. 
Kort sagt att fly sofflocket och ta sig ut! 

Escapismgear's syfte är att främja äventyrandet oavsett om det handlar om jordenrunt-resan, eller fjällvandringen genom att  göra utrustning av högsta kvalitet tillgänglig för gemene kvinna/man, eller snarare Escapist! 
Vår roll i det hela kommer vara att bidra med våra synpunkter på de aktuella produkterna efter att vi tagit reda vad de verkligen går för, och skriva artiklar om tips på platser att besöka, inspirerande äventyr och andra relevanta inlägg om utrustning, kunskap och förmågor värda att besitta som en sann Escapist! 

Startskottet för samarbetet kommer bli i samband med Rekyls kommande event i Karslborg den 15.e september, Para Endurance Race där vi kommer finnas på plats tillsammans med Escapismgear och dokumentera delar av den stenhårda marschen! Så är du på plats där, håll utkik efter våra två Defenders och kom gärna fram och växla några ord. 
På återhörande snart! 

//Jonas & Anton

 
Läs hela inlägget »

Nu när hösten och kylan är här för att stanna så är det viktigt att vara förberedd på snabba väderomslag med stora temperaturförändringar. 
Här på västkusten har vi ju haft några riktigt soliga och sköna dagar med rätt behaglig temperatur på dagarna det senaste.
Men när solen går ner sjunker också temperaturen väldigt fort, och i kombination med hård vind blir kylan en faktor att inte ta lätt på! 

Om du planerar att vara utomhus och njuta av den klara höstluften under svampplockarturerna, hummerfisket, älgjakten eller vandrings- och korvgrillarturen så bör du alltså tänka på att ta med dig rätt kläder och utrustning för dig själv och dina nära!

1. Förstärkningsplagg
Utöver skaljackan som du bär på dig bör du även ha med ett varmt plagg att stärka upp med när stannar till för en fikarast eller om du är ute lite längre än du planerat. Bonus är om förstärkningsplagget fungerar väl även när du rör på dig, dvs att det har en god ventilerande förmåga likt detta från Arc'teryx eller SJ6-jackan vi ofta använder från Brittiska Snugpak (se bild nedan).  
Ett annat alternativ är en tjock tröja i ull som värmer gott samtidigt som den ventilerar bra och värmer även när den är fuktig. 

2. Liggunderlag 
Även om du inte ska övernatta är ett bra liggunderlag alldeles ypperligt att ha med sig på skogsturen. 
Så fort du blir stillasittande sjunker din kroppsvärme markant, och sitter du dessutom direkt på marken kommer en stol del värme avledas genom markkylan. Ett uppblåsbart liggunderlag tar inte så väldigt mycket mer plats än en sittdyna från t.ex Exped. Men, det är betydligt mer mångsidigt och gör att flera får plats att sitta nära varandra (för att utnytta varandras kroppsvärme ;) ). Och skulle du hamna i en nödsituation av något slag som gör att du tvingas spendera natten i det fria så har du en betydligt mer behaglig natt framför dig om du har ett ordenligt liggunderlag att sova på...

Vi har använt detta från Sea To Summit under flera turer, och är extremt nöjda. Trots en väldigt hög isolerande förmöga så tar det relativt lite plats, och går samtidigt väldigt fort att blåsa upp. Vilket är perfekt om du bara tar fram det för att sitta på när du grillar korv och kokar kaffe! Liggunderlaget kan dessutom blåsas upp på antingen en, eller båda sidor för mer eller mindre isolation beroende på hur kallt det är (och hur ojämnt underlaget är). 

3. Bivi-bag / överlevnadssäck
En otroligt viktig sak att alltid ha medpackad i ryggsäcken, oavsett om du är på fjälltur på hög höjd bara vandrar i skogen. En överlevnadssäck fungerar som både nödbivack att spendera natten i och som storm- och regnskydd samtidigt som det återreflektar din kroppsvärme och på så vis håller dig varm längre. 
Överlevnadssäcken finns i flera olika storlekar för olika antal personer, men gemensamt för alla är de tar extremt lite plats och väger lite, så det finns ingen anledning att inte ha med en i packningen. De flesta är också oftast starkt färgade i t.ex orange på utsidan för att du ska synas och bli hittad om du skulle hamna i en nödsituation. 
Denna från Lifesystems är avsedd för två personer. Det är en klyscha, men en överlevnadssäck är en väldigt billig livförsäkring. 

4. Termos
Att ha omedelbar tillgång till varmt vatten kan vara skillnaden mellan total misär och en ganska mysig tillvaro. 
Det är otroligt moralhöjande att få i sig en mugg varm dryck när man är frusen och gått vilse i skogen. Ha hellre en termos fylld med varmt vatten, (och förvara ditt kaffe eller te vid sidan) än att ha den fylld med färdigbryggt kaffe. Varmt vatten kan du använda till mer än bara att dricka om det skulle vara nödvändigt, t.ex att tvätta sår eller liknande där en skvätt kaffe skulle göra det hela ganska söligt. 

5. Kunskap
Med risk för att bli tjatig, men rätt kunskap och erfarenhet är oerhört viktigt för att veta både hur du och din kropp reagerar när den utsätts för långvarig kyla, och så klart för att veta vad du ska göra för att gotta till det och klara dig ur en eventuell svår situation. 
Vår överlevnadsutbildning med inriktning mot kallt väder syftar till att ge just den kunskapen, så gillar du att vara ute i naturen under årets alla årstider så är den garanterat något du kommer ha stor nytta av. Den trygghet man får av att under utbildningsmässiga förhållanden ha prövat sina förmågor är helt ovärdelig. Utbildningen är något som alla kan vara med på, helt utan förkunskaper. Läs mer här och boka här! Sista anmälningsdag är 171025. 

//Jonas
Nordic Overland
 

loading...

Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar från Outnorth. 

Läs hela inlägget »