2013-11-09 01.31.13 pm

Grunder Överlevnad - Online

Vår distansbaserade grundkurs för överlevnad och krisberedskap.

Denna onlinekurs är ett obligatoriskt förkunskapskrav för att genomföra någon av våra andra utbildningar, Överlevnad - Vildmark samt Överlevnad - Kallt Väder. Men, även genom att enbart genomföra denna kurs kommer du få viktiga kunskaper och förmågor som höjer din förberedelse inför en eventuell överlevnadssituation, och dessutom väsentligt ökar din trygghet i att vistas i skog och mark.
Dessutom så behandlar denna kurs även ämnet krisberedskap för att ge en grundläggande förståelse, väcka medvetenhet samt bidra med viktiga strategier för att öka höja din beredskap i händelse av kris, krig eller annan allvarlig samhällsstörning. 
Utöver det är en hel modul ägnad åt principer för hållbar och effektiv fysisk träning samt hälsosam kosthållning, enligt den senaste forskningen och vad som nu börjar anses vedertagen hos ledande hälsovetare samt inom vissa idrottssammanhang.

Kursen består av 10 moduler med ett väldigt gediget och omfattande innehåll med syfte att ge en helhetsbild inom grundläggande överlevnadsstrategier och adekvata förberedelser. Områden som inte bara kan komma till användning i samband med en nödsituation eller kris, utan som också är till stor hjälp i vardagen.

Varje modul studerar du in helt i egen takt. De genomförs i turordning och innefattar ljud-, text-, bild- och videomaterial för att erbjuda en lättförståelig och interaktiv utbildning där du enkelt ska kunna ta till dig de principer samt metoder vi går igenom. 

Då onlinekursen innehåller vissa praktiskt moment för dig att öva och pröva på egen hand utifrån givna instruktioner och förevisningar så behöver du tillgång till följande utrustning för att kunna genomföra dessa moment: 

 • En rejäl kniv med fast blad (ej fällkniv)
 • Ett tändstål, t.ex av typen ”Light My Fire”
Dessutom bör du ha tillgång till, eller möjlighet att ta dig till en mindre skogsmiljö som ej är naturskyddsområde.
 


Kursmoduler:

 1. Introduktion
 2. Mental förberedelse - ”Du har hamnat i en överlevnadssituation”
 3. "Everyday carry" - Det du står och går i (klädsel, utrustning, 24-72h packning)
 4. Skydd mot nedkylning & klimat
 5. Räddning & Kommunikation
 6. Vatten
 7. "Den förberedde överlever" (Kost för överlevnad och hälsa, fysisk förmåga genom aerob grundkapacitet, styrketräning, mobilitet samt sprintträning)
 8. Krisberedskap - Lagerhålla mat, vatten och andra förnödenheter
 9. "Styrka i antal" - Hur du engagerar familj/barn och vänner
 10. Resurser och rekommenderad utrustning
+ Nedladdningsbara checklistor & dokument samt e-postsupport under hela kursens gång.


Pris: 550kr

Följ denna länken för att skapa ett inlogg till kursplattformen samt starta utbildningen.


OBS! Vissa delar av kursen är fortfarande under uppbyggnad varför innehållet kan komma att förändras något. Notera att du vid köp är berättigad till evig tillgång till kursplattformen samt hela dess innehåll. Även vid eventuella förändringar eller tillägg till utbildningen.