2013-11-09 01.31.13 pm

Transporttjänst

Nordic Overland kan i tillämpliga fall erbjuda transport av materiel och personal till mer eller mindre svårtillgängliga platser.
Vi löser transportbehov i samband med t.ex filminspelning, reportageverksamhet, lantmäteriuppdrag och säkerhets-/räddningstjänst. 

För uppdragsförfrågan och offert, kontakta oss!