2013-11-09 01.31.13 pm

Om priser.

Samtliga resor är "all inclusive". Det vill säga att alla överenskomna aktiviteter ingår vilket gör att du som resenär kan vara säker på att inga övriga utgifter tillkommer, bortsett förstås från om du vill köpa souvenirer, extra förtäring eller annat under resans gång. 
Vid till exempel actionsportresa så ingår hyra av downhillcykel samt i tillämpliga fall liftkort. Vid medtagande av egen cykel sker ett prisavdrag för respektive individ. Detsamma angående utrustning gäller för övriga resepaket om inget annat på förhand anges.   

Gällande kost så ingår frukost, lunch och middag varje dag vi befinner oss i fält, vilket vi till största delen av tiden kommer att göra. Extra förtäring att medtaga på utfärder kommer alltid att finnas tillgängligt. 
Om vi vid något tillfälle stannar för att äta på restaurang eller liknande längs resvägen bekostas detta enskilt.  


Resa från och till din hemort till expeditionens överenskomna start- och slutplats ingår ej om inte annat överenskommet.