2013-11-09 01.31.13 pm

Information.

Nordic Overlands äventyrsresor och utbildningar tar dig nära den nordiska naturen och vildmarken. Oavsett om det är en fotoexpedition, vildmarkscamp eller utbildning inom överlevnad så blir du som deltagare en vital del av expeditionen.

Vi på Nordic Overland ser inte dig som en turist utan som en medresande äventyrare, vi genomför äventyret tillsammans och då resorna och kurserna i högsta grad är händelsestyrda så är ditt engagemang och din hjälp viktiga komponenter i expeditionen.
Hela deltagandet bygger på personligt engagemang och gemenskap.

Varken expeditionsresorna eller våra utbildningar bör ej ses om en guidad turistattraktion; vi lever nära naturen vilket ställer vissa krav på dig som deltagare. Områdena vi rör oss i är inte riskfria och du som medresenär medföljer således på egen risk. Däremot kan vi garantera en resa och upplevelse långt utöver det vanliga.

 

Deltagaren.

Du som väljer att resa med oss bör vara en positiv person som uppskattar, och vill uppleva det vår fantastiska natur har att erbjuda. Du har en önskan om att undvika de vanliga turistattraktionerna och istället få förmånen att se och uppleva delar av vildmarken som få andra gör.
Detta medför dock en del krav på dig som medföljer på våra expeditioner och/eller kursverksamhet; du ska inte på något sätt vara någon form av elitidrottare men för att få ut så mycket som möjligt av resan bör du ha en god allmänfysisk status och kondition.

Allergier, skador, sjukdomar och andra fysiska besvär medför inte per automatik att du inte kan följa med. Meddela oss detta i samband med bokning så anpassar vi självklart aktiviteterna efter detta. För oss är det viktigt att samtliga deltagare får en så bra upplevelse som möjligt, vi ser bara möjligheter!

All för expeditionen nödvändig grupputrustning tillhandahåller Nordic Overland.
Lista på personlig utrustning för varje enskild deltagare anpassas efter aktuell verksamhet och kommer meddelas deltagaren efter bokning. Listan skall ses som en rekommendation; självklart bestämmer deltagaren själv vad han eller hon vill ta med sig men tänk på att lastutrymmet är mycket begränsat varför man bör hålla sig inom givna mått- och viktramar.

Transport.

Utfärderna genomförs i Nordic Overlands specialutrustade expeditionsfordon som är modifierade för att uppnå en bekväm och säker resa med god framkomlighet till aktuell destination.
 

Miljö- och hållbarhetspolicy.

Under alla våra resor och kurser läggs stor vikt på att genomföra resorna med högsta hänsyn till naturen vi vistas i, och med minimal miljöpåverkan. 

Vi vill att du som deltagare ska må bra under din upplevelse hos oss, därför tillagar vi all mat med i huvudsak ekologiska råvaror av högsta kvalitet. Vi undviker halvfabrikat med tillsatser och andra ohälsosamma produkter, även om den aktuella expeditionen av praktiska skäl ibland kan kräva mat som inte måste tillagas från grunden, vid de tillfällen vi inte har tillgång till köksutrustningen i våra fordon. 

Vi strävar också efter att i så stor utsträckning som möjligt använda lokalproducerade råvaror från den destination vi befinner oss på, för att ge deltagaren en unik smakupplevelse samtidigt som vi gynner de små, lokala producenterna. 
Det är en del av vårt sätt att visa respekt och tacksamhet mot platsen vi besöker! 

Säkerhet.

Då vi under resorna och utbildningarna ofta finner oss i en utsatt position mer eller mindre långt från civilisation har Nordic Overland ett synnerligen högt säkerhetstänkande för att förebygga, avvärja och åtgärda eventuella personskador och tillbud, samt minimera alla tänkbara risker.

Personalen på Nordic Overland är välutbildad inom akutsjukvård/prehospitalt omhändertagande under svåra förhållanden och har lång praktisk och relevant erfarenhet genom skarp tjänstgöring på myndigheter inom området. Trots hög säkerhetsmedvetenhet och genomarbetade rutiner understryker vi att all deltagande i verksamhet som bedrivs i Nordic Overlands regi sker på egen risk. Nordic Overland svarar inte för ersättning av materiel eller eventuella sjukvårdskostnader.