2013-11-09 01.31.13 pm

2020

Här kommer tredje och sista delen av artikelserien på temat räddning & kommunikation. Även denna del är baserat på ett utdrag från vår distansbaserade utbildning "Överlevnad - Grunder". (Vår 3-dagars överlevnadsutbildning kommer igen till hösten, och här kan du läsa mer om den).
Artikelserien berör ämnet kommunikation i krissammanhang samt olika metoder för hur du kan tillkalla hjälp om du befinner utanför mobiltäckning och hamnat i någon form av nödsituation.


I denna sista delen går vi igenom just informationsinhämtning och kommunikation i samband med någon form av samhällskris av lite mer allvarlig karaktär, t.ex när det föreligger störningar i både el- och kommunikationsnät. 

Innan själv artikeln vill vi passa på igen att lyfta vår Facebook-grupp, Nordic Overland Adventure Club. Tanken med den är bl.a att arrangera spontana miniäventyr, oftast med utgångspunkt i Stenungsundsområdet. Hittills sedan årsskiftet har vi ännu inte hunnit med några aktiviteter, men nu när våren är i annalkande så planerar vi att komma igång igen, med lite mer fokus på familjevänliga utflykter där även de lite mindre barnen kan vara med! 


Nu följer artikeln! 


I samband med en större kris, olycka eller naturkatastrof är det viktigt att du kan ta till dig kontinuerlig information för att få reda på vad som händer och vilka råd som myndigheter och andra organisationer förmedlar till allmänheten. I dessa fall gäller i första hand att lyssna på din lokala P4-kanal (Sveriges Radio P4). Via sändningarna kommer du få värdefull information om vad som pågår, var du t.ex kan hämta vatten, lokala väderprognoser, om eventuell evakuering är nödvändig samt vart du kan bege dig i de fall du behöver hjälp.

Så för att kunna lyssna på radiosändningarna behöver du naturligtvis en radio. Problemet som uppstår om det samtidigt som krisen pågår också råder strömavbrott är ju att din vanliga radiomottagare inte kommer fungera. Ett alternativ är att lyssna via bilradion, men också en gammaldags transistorradio fungerar. Du kan också inhandla en liten radio som med fördel kan drivas både av solceller samt via dynamo för att kunna alstra tillräckligt med ström för att ta emot sändningar. Vissa av dessa har även USB-uttag för att samtidigt kunna ladda t.ex din mobiltelefon.
För ytterligare information kan man också besöka www.krisinformation.se (så länge du har en fungerande dator/webläsare) samt ringa informationsnumret 113 13.

En god praxis är också att ha viktiga telefonnummer till dina anhöriga samt lokala myndigheter och organisationer nedskrivna på ett papper som du t.ex förvarar i anslutning till dina kommunikationsmedel, samt gärna laddade powerbanks och/eller solcellsladdare för att kunna ladda din elektroniska kommunikationsutrustning. Ha dock i åtanke att när större katastrofer sker kommer så gott som undantagslöst mobilnäten vara kraftigt överbelastade, åtminstone lokalt, varför mobiltelefonen blir ett osäkert kommunikationsmedel.
I övrigt kan ett smidigt sätt att kommunicera med familjemedlemmar och vänner i närheten vara med hjälp av “walkie-talkies”, alltså licensfria radiosändare (s.k PMR - Privat Mobil Radio). I synnerhet i samband med gemensamma förflyttningar och evakuering.

Om det å andra sidan råder normalläge i riket, men att du istället har hamnat i en nöd- eller överlevnadssituation, t.ex i samband med vildmarksäventyr så kan det förvisso vara bra att kunna ta emot information via radiosändningar, men det ger ju föga nytta för att kunna påkalla hjälp.

Här behöver du alltså utrustning för att kunna sända nödmeddelanden. Mobiltelefon är förstås det som du kanske har närmast till hands, men på många platser i vårt avlånga land saknas täckning och mobiltelefonen blir därmed obrukbar. En PMR är heller inte till stor hjälp då den oftast bara har en räckvidd på någon/några kilometer. Då har vi istället amatörradio som ett bättre alternativ, även om den kräver licens för att få brukas.

Men för att kunna sända nödmeddelanden till myndigheter och räddningsorganisationer finns andra lösningar via små elektroniska sändare som bygger på satellitkommunikation. Spot och Garmin Inreach är två vanligt förekommande system som har i stort sett global täckning. Fördelen med dessa apparater är att de ofta har lång batteritid i stand-byläge, och att vissa modeller har flera andra användbara funktioner som bl.a navigering och satellitbaserad kommunikation via textmeddelanden, samt möjlighet till kommunikation via parkoppling med din smartphone.
Trots att driftsäkerheten är hög och att funktionen i sig får anses vara väldigt tillförlitlig när det gäller att sända nödmeddelanden från dessa tekniska hjälpmedel, så är de just det, -hjälpmedel. 

Med andra ord bör dessa ses som ett komplement och ett extra säkerhetslager till din nödkommunikationsplan. Inte något att förlita sig på till fullo. Som med all annan teknisk apparatur är även dessa beroende av el för att fungera. Även tillsammans med kompletterande batteripack och t.om solceller för att ge ström när batteriet är slut så kan mycket annat gå fel som leder till att funktionen upphör.

Så en grundförmåga i nödkommunikation genom improviserade, teknikoberoende metoder (signaleld mm) samt kunskaper om hur du på bästa sätt tillkallar och söker upp hjälp är av yttersta vikt för att säkerställa din räddning i samband med en nödsituation. Med det sagt vill vi inte på något sätt förringa betydelsen av t.ex en satellitbaserad nödsändare, det är ett ypperligt hjälpmedel som helt klart bör ingå som en del i utrustningen. I synnerhet i samband med längre och mer avlägsna resor/expeditioner. Dock bör man vara medveten om dess begränsningar och ta höjd för dessa genom adekvata alternativa metoder.

Detta var alltså slutet på artikelserien om kommunikation & räddning. Skriv gärna en kommentar med egna tankar kring ämnet, eller ifall det dykt upp några frågor eller funderingar!

//Jonas & Anton
Nordic Overland

Läs hela inlägget »

Här följer del 2 av artikelserien på temat räddning & kommunikation. Även denna del är baserat på ett utdrag från vår distansbaserade utbildning "Överlevnad - Grunder"
Artikelserien berör ämnet kommunikation i krissammanhang samt olika metoder för hur du kan tillkalla hjälp om du befinner utanför mobiltäckning och hamnat i någon form av nödsituation.
I denna del går vi igenom hur du kan använda en signalspegel, nödraketer/nödbloss samt en s.k buzz-saw för att tillkalla hjälp när du behöver undsättning. Längst ner i artikeln finns ett kort videoklipp där vi sammanfattar artikeln och även visar hur metoderna går tillväga. 


I övrigt så slår vi ytterligare ett slag för vår Facebook-grupp, Nordic Overland Adventure Club. Tanken med den är bl.a att arrangera spontana miniäventyr, oftast med utgångspunkt i Stenungsundsområdet. Hittills under senhösten 2019 har vi hunnit med två aktiviteter i form av pannlampslöpning i skogen respektive sprintträning på stranden med avslutande kallbad!

Under våren kommer fler aktiviteter med lite mer familjefokus där alla kan vara med. Självklart är det helt gratis för alla! 
Så gå gärna med i gruppen på FB och håll utkik inför kommande äventyr!

Dessutom så har vi satt ett preliminärt datum för vår helgkurs, Överlevnad - Vildmark till helgen v.14, 3-5 april. Redan nu kan du anmäla ditt intresse (ej bindande) genom att skicka ett mail till oss eller fylla i formuläret via länken ovan. 

Nu till artikeln! Signalspegel

Så går vi vidare till hur du kan använda signalspegeln för att påkalla uppmärksamhet och bli upptäckt.
En signalspegel är ett utmärkt hjälpmedel för att signalera via ljus till farkoster och människor. Reflektionerna blir till en kraftig, koncentrerad stjärna av ljus som syns tydligt, även på väldigt långa avstånd. Och rätt använd så blir den lätt att upptäcka och tolka som en nödsignal.
Därav finns ingen anledning att inte ha en signalspegel i sitt nödkit, trots dess uppenbara begränsningar i att den kräver solljus för att fungera.

I huvudsak finns två metoder för att använda signalspegeln. Vilken du väljer avgörs om du har t.ex ett flygplan, eller ett fartyg inom synhåll och vill försöka signalera detta, eller om du inte ser något tecken på aktivitet men vill försöka påkalla uppmärksamhet ändå i det fall att någon skulle upptäcka dig.
I det senare fallet fångar du upp solljuset med spegeln och helt enkelt sveper solkatten fram och tillbaka över horisonten och hoppas på upptäckt.

Om du istället ser ett objekt du vill signalera till så fånga först upp ljuset och reflektera det mot ett föremål i din närhet, framför dig. Därefter för du upp spegeln mot ögat och tittar genom det hål som finns mitt i spegeln. Vinkla sedan spegeln mot solen tills du ser en liten ljusprick som samlas inuti hålet, fortsätt genom att rikta ljuspricken mot det objekt du vill signalera till. Tillse att du kan se ljuspricken i hålet samtidigt som du ser objektet bakom ljuspricken. För att förstärka effekten kan du röra spegeln något fram och tillbaka upp och ned, eller i sidled för att skapa en blinkande effekt.
När du är säker på att objektet har observerat din position, avbryt signaleringen i syfte att inte orsaka bländning. Men var redo att återuppta signaleringen ifall du pånytt behöver påvisa din lokalisering, eller övergå till andra former av signalering som till exempel genom att vifta med ett färgglatt föremål, tända ett nödbloss eller liknande.

Slutligen gällande signalspegel så är det fullt möjligt att sända detaljerade meddelande via morsekod, men i syfte att bli räddad är det inte nödvändigt, även om det välkända S.O.S via morse (3 korta, 3 långa, 3 korta signaler i följd) inte kan misstolkas så räcker det att om möjligt använda sig av den internationellt erkända nödsignalen, 3 snabba “blink” i tät följd.
Men med största sannolikhet så kommer ett tydligt blinkande, oavsett ordningsföljd eller kod medföra någon form av reaktion, eller i sämsta fall kanske bara väcka nyfikenhet. Vilket förhoppningsvis leder till att du blir uppmärksammad och därmed undsatt.


Nödraketer/nödbloss
Bland övriga hjälpmedel för att påkalla uppmärksamhet och tillkännage din lokalisering har vi nödraketer och nödbloss.

Även om en nödraket syns på långa avstånd då den skjuts upp till hög höjd och sakta dalar ned till marken med hjälp av en liten fallskärm så har den vissa begränsningar. Däribland att den faktiskt är effektiv under förhållandevis kort tid, och för att uppnå avsedd verkan så måste den ju naturligtvis bli uppmärksammad av någon.
Och chansen till att bli sedd ökar så klart om du kan skjuta upp en nödraket vid rätt tillfälle, t.ex när du ser och/eller hör en flygfarkost passera, eller en båt/fartyg om du befinner dig vid kusten.
Att skjuta upp en nödraket “på måfå” när du befinner dig långt utanför civilisation och bebyggelse, och hoppas på att bli hittad innebär oftast en något överdriven optimism, och inte minst ett onödigt slösande på ett värdefullt hjälpmedel. Chansen att någon ser den är så klart väldigt liten, om du inte råkar känna till att folk aktivt söker efter dig i närheten av det område du befinner dig i.
Så nödraketer används bäst i samband med att du uppfattar förbipasserande farkoster, eller på annat sätt vet att det finns människor i närheten som kan ha möjlighet att upptäcka signalen.

Vad gäller nödbloss så är detta en typ av handhållen nödraket som avger starkt ljus under en kortare tid. Nödblossen är ju därför än mer begränsade än vad en nödraket är som kan skjutas upp i luften. De används i första hand för signalering där du vill påkalla uppmärksamhet och tillkännage din plats i de fall du nästan är helt säker på att det finns människor i närheten, eller t.ex lågt flygande helikoptrar och flygplan som aktivt söker efter dig och med hjälp av nödblosset kommer kunna se vart du befinner dig.

Trots begränsningen så är nödbloss ändå ett verktyg som ofta kan vara värt att ha med. Det är ju nämligen en säker källa till eld, som med rätt förberedelser kan hjälpa dig tända en värmande brasa även under mycket svåra (läs: fuktiga) förhållanden. Så då nödblossen tjänar fler än ett syfte motiverar det oftast att de följer med i packningen. I synnerhet när det gäller lite längre expeditionsliknande resor som tar dig långt utanför civilisationens gränser.


Buzz-saw
En annan variant för att likt nödblosset påkalla uppmärksamhet på medellånga till kortare avstånd är att använda sig av en så kallad buzz-saw. Buzz-saw är ett militärt vedertaget sätt att signalera i samband med t.ex link-ups med egna förband eller med sökpatruller då du eller din enhet tvingats till flykt.

En buzz-saw består av en cyalumestav (“chem light”, eller kemisk lysstav) som du i ena änden knyter fast ett ca 1 meter långt snöre. Efter att ha aktiverat lysstaven skapar du sedan en stor cirkel av ljus genom att hålla i snörändan och snurra lysstaven framför dig. Ljuscirkeln syns väldigt väl på långa avstånd i mörker, och är oerhört effektiv för att påvisa din position.

I filmklippet nedan ser du en kort förevisning av signalspegeln samt buzz-saw.

Läs hela inlägget »