2013-11-09 01.31.13 pm

2019

Här följer ännu ett utdrag från vår distansbaserade utbildning "Överlevnad - Grunder" i form av en artikelserie om tre delar som berör ämnet kommunikation i krissammanhang samt olika metoder för hur du kan tillkalla hjälp om du befinner utanför mobiltäckning och hamnat i någon form av nödsituation. 

I del 1 som kommer här nedan går vi igenom några grundläggande principer när det gäller att kalla på hjälp, och därefter förklarar vi hur man konstruerar en signaleld för att du ska kunna göra dig sedd och påkalla uppmärksamhet i vildmarken!

Och när vi ändå är inne på temat eld; för att kunna tända en signaleld behöver du ju förstås känna till hur du gör upp eld till att börja med i fältmässiga förhållanden. I onlinekursen har vi tillägnat en hel modul för just det, med bland annat ett videklipp som förklarar hur du använder tändstål, hur mycket och vad för typ av tändmaterial du bör nyttja, samt hur du går vidare till att tända din stora lägereld.

Detta klipp ligger för närvarande publicerat i flödet på vår Facebookgrupp, "Nordic Overland Adventure Club" (tillsammans med ett annat klipp från kursen om klädsel i vintermiljö). Så gå gärna in där och ansök om att bli medlem så får du ta del av allt material exklusivt för gruppen, och kanske till och med hänga med på någon av våra kommande söndagsäventyr som är helt gratis för alla! 


Nu till artikeln: 

Om du skulle befinna dig i en nödsituation så avgörs vilket det mest lämpliga sättet att tillkalla hjälp är av ett antal olika faktorer, däribland vilken plats du befinner dig på, hur långt du är från civilisation och bebyggda områden, vilka kommunikationsmedel och övrig signaleringsmateriel du har med dig, och så vidare.

Platsen du befinner dig på blir ju betydelsefull dels med tanke på vilka räddningsresurser som finns tillgängliga i området, och hur snabb insatstid de har och dels hur du kan gå tillväga för att begära räddning, det vill säga om mobiltäckning finns på platsen eller inte. I det senare fallet är andra hjälpmedel såsom t.ex nödsändare via satellit är att föredra. I båda fallen blir det av stor vikt att göra erforderliga efterforskningar innan du ger dig ut i ett specifikt geografiskt område för att ta reda på vilken kompletterande utrustning för nödsignalering du kan komma att behöva.

Avstånd till närmaste civilisation tillsammans med eventuella upphämtningsplatser (landningsplatser, vägslut osv) blir också betydelsefullt att ta reda på längs hela din planerade rutt eftersom det blir avgörande ifall du kan räkna med hjälp på den plats du befinner dig på, eller om du för egen maskin behöver förflytta dig till en mötesplats för att kunna bli upphämtad där.
Skulle du vara oförmögen att förflytta dig kan det naturligtvis snabbt bli ett väldigt allvarligt läge ifall du dels inte har möjlighet att sända nödmeddelande och dels inte kan göra dig hörd eller sedd för att påkalla hjälp och upptäckas.
Att vara bekant med platsen du avser befinna dig på är alltså av yttersta vikt både för att undvika nödsituationer, men också för att lättare kunna ta dig ur dem om något skulle inträffa. Så skaffa kännedom om väderstreckens riktning, landmärken samt avstånd till bebyggelse, havskust, gränser osv i området.

Så sammanfattningsvis blir planeringsfasen inför din resa eller vildmarksäventyr det mest betydelsefulla för att kunna få adekvat undsättning i samband med eventuell nödsituation, sjukdoms- eller skadefall. Utifrån det kan du som tidigare nämnt avgöra vilken utrustning du behöver ha med dig.

Ytterligare kopplat till platsen du befinner dig på så försök att tänka som den som söker efter dig. Varifrån kommer dem? Hur ska de kunna upptäcka och lokalisera dig? Om vegetationen är tät vilket omöjliggör visuell upptäckt från luften så överväg att ta dig till mer öppen eller högre terräng. Dock så är grundregeln när det gäller upptäckt i samband med nödsituation att du så långt det är säkert bör kvarstanna på, eller i nära anslutning till den plats där du började förstå att du gått vilse, eller där den eventuella olyckan inträffade. Detta då det är lättare för sökpatruller att hitta dig om du t.ex är i närheten av vandringsled eller liknande, och inte avvikit för långt ifrån denna.

Signalering
För att gå vidare till konkreta metoder för signalering så har vi ju redan varit inne på två av dem; nödsändare via satellit samt mobiltelefon. Utöver det finns det en mängd andra metoder som lämpar sig mer eller mindre väl, återigen beroende på under vilka omständigheter du befinner dig i och vilka medel du har att tillgå. Vissa metoder är helt och hållet improviserade, som till exempel signalelden. Medan andra kräver någon form av utrustningsdetalj eller signalanordning, däribland nödbloss och signalspegel.
Låt oss börja med signalelden; i vanlig ordning så styr den omgivande terrängen och omständigheterna i övrigt om det är lämpligt att använda en signaleld eller inte. I vissa fall kanske det är din enda möjlighet, om du saknar andra sätt att påkalla uppmärksamhet på.

Det du vill åstadkomma med signalelden för att maximera dina chanser till upptäckt och lokalisering är dels att få en kraftig rökutveckling, och dels att röken faktiskt kommer synas. Dessutom måste elden gå snabbt att tända, och snabbt ge mycket rök. Det betyder att signalelden är bäst lämpad i de fall du befinner dig på en och samma plats under en något längre tid, där du har möjlighet att förbereda en eller flera signaleldar som du snabbt kan tända med brinnande grenar från din vanliga eld som du använder för matlagning, vattenkokning osv. Ännu bättre är att även förbereda en eller flera tändfacklor som förvaras skyddade från väta, i närheten av din eld.

Om du skulle upptäcka ett flygplan eller höra en helikopter närma sig kan du således omedelbart greppa en fackla, tända den snabbt i elden och därefter använda den för att tända dina signaleldar.
För att ge kraftig rökutveckling krävs hög värme i kombination med fuktigt (levande bränsle). Det kan tyckas som en svår ekvation att få ihop eftersom levande bränsle brinner dåligt. Det innebär dock att du behöver ha en kraftig grundbrasa som du sedan placerar t.ex färskt granris eller annan grön vegetation som grenar från lövträd osv för att åstadkomma rökutvecklingen.
Ett utmärkt sätt att förbereda dina signaleldar är att först konstruera en tripod av t.ex ca 2-3m långa störar. Bind ihop dem ungefär på mitten och “fäll ut” benen så att den står stadigt.

Därefter placerar du ett väldigt väl tilltaget knippe kråkris och fyller på med torra småkvistar, med fördel från gran eller tall. Kråkriset kommer brinna fort och varmt och kvistarna gör att elden håller sig tillräckligt länge för att antända den gröna vegetationen som placeras högst upp. Innan elden är klar stoppar du in bunt torr björknäver (minst i storlek av en knytnäve) i botten av kråkriset. Det är björknävern du sedan kommer tända med din fackla som i sin tur sedan antänder kråkriset och resten av elden.
Slutligen ser du till att vattensäkra hela elden genom att t.ex trä en sopsäck över, eller improvisera regnskydd med hjälp av stora gröna blad, t.ex näckrosblad eller liknande.

Att anlägga tre stycken sådana här signaleldar som antänds samtidigt skapar en stor rökutveckling från tre olika punkter som blir svår att förväxla med en vanlig lägereld.
Till vänster: antändning av signaleld med tändfackla. Till höger: antändning direkt med björknäver.

Att tänka på i samband med att du förbereder dina signaleldar är hur platsen du befinner dig på ser ut.Om du t.ex befinner dig i vintermiljö med snötäckt landskap kan den vita röken som uppstår från grön vegetation vara svår att upptäcka från luften. Därför kan det istället vara ett bättre val att skapa svart rök, genom att t.ex placera utskurna gummibitar i elden, t.ex från en skosula, ett liggunderlag eller annat syntetiskt material. Tänk dock på att röken från brinnande plastmaterial är starkt giftig och bör således endast användas i samband med en skarp nödsituation.

Om du befinner dig i väldigt tät skogsmiljö med kraftig övervegetation kan du behöva placera dina signaleldar med lite längre avstånd från varandra, eftersom grenverket kommer göra att röken sprids och diffuseras. Lägg därtill att det även råder lågtryck.
Lågtrycket kommer hålla nere röken och göra att den kan spridas i sidled och kanske inte ens nå upp över grenverket. Under dessa omständigheter gäller det att söka höglänt terräng att placera signaleldarna på, och samtidigt vara väldigt generös med mängden bränsle du bygger eldarna av.När det gäller själv tändfacklan du använder för att tända elden så kan den exempelvis bestå av en ca 50-60cm lång gran- eller tallpinne som du i ena änden klyver två gånger i ett kryssmönster.

I gliporna mellan de fyra klyvna delarna klämmer du in rejält med torrt björknäver samt torra och tunna tall- eller grankvistar i storleksordningen strax över kråkris. Facklan tänds sedan i din lägereld, eller genom att snabbt göra upp en liten separat nävereld.

Som komplement till signaleldarna, om du befinner dig på en öppen plats väl synlig från luften kan du placera ut föremål som bildar bokstäverna SOS på marken. Är det snö fungerar det utmärkt med granris, men om det är barmark får du istället hitta material som skapar starkt kontrast till marken under.

Till vänster: antändning av signaleld med tändfackla. Till höger: Anton förevisar antändning av signaleld direkt med björknäver under en av våra överlevnadsutbildningar.

I del 2 av artikelserien kommer vi in på andra metoder för signalering; nämligen signalspegel, nödbloss/nödraketer och en s.k "buzz-saw". 

Tills dess, kom ihåg att övning ger färdighet så pröva gärna några av metoderna som vi gått igenom. Men kanske i lite mindre skala för att undvika eventuella räddningspådrag! 

Jonas & Anton
Nordic Overland Crew

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter att dela med oss av utdrag från vår distansbaserade utbildning Grunder - Överlevnad, och denna gången har vi kommit till det oerhört omfattande ämnet kost. 

Här håller vi det dock på en grundläggande principnivå, utan att gå in så mycket på metoder, dvs exakt vad du bör äta, hur mycket, och andra optimeringar du kan göra då det ligger på en lite djupare nivå och faktiskt styrs av individens "utgångsläge" och förutsättningar.
Men principerna nedan kan alla ta till sig och börja använda sig av direkt för att påverka sin hälsa till det bättre och inte minst få mer och jämnare energi samt förbättra sina träningsresultat. 
Vill man få en mer individanpassad strategi för att verkligen optimera går det bra att kontakta mig (Jonas) som också är delägare samt utbildad hälsocoach i CrossFit Njord i Stenungsund. Där har vi ett antal olika upplägg för individanpassad hälsocoachning och livsstilsoptimering som går bra att ta del av oavsett om man bor i närheten eller inte. 


Men nu till utdraget!

Här kommer vi i huvudsak gå igenom vad du kan göra för att höja din beredskap på lång sikt kopplat till din hälsa genom den mat du äter samt din fysiska kapacitet genom hur du rör på dig och tränar i vardagen.

Vi kommer i nästa modul gå igenom vissa grundläggande principer för att lagerhålla mat, men i detta stycke fokuserar vi på vad du bör äta för att optimera ditt metabola system, och därmed “på köpet” ge dig själv ett överskott av god hälsa och en effektiv energiförsörjning. Genom det så kommer du kunna klara dig längre utan regelbunden tillgång till mat men samtidigt behålla mental skärpa och fysisk prestation.

Innan vi börjar prata mat, energi och näring ska vi slå hål på myten att “så länge jag rör på mig/tränar/förbränner mer kalorier än vad jag äter så kan jag äta vad som helst” och “lite av allt är bäst”, som är några populistiska s.k sanningar som florerar i den oerhört övermättade hälso-, tränings- och fitnesskulturen. Dessa påståenden är lika uttjatade som de är direkt felaktiga.
Faktum är att hur mycket man än tränar, så kan man inte träna bort en dålig kosthållning.

-Allting man stoppar i munnen sätter nämligen ett avtryck, och skapar en respons genom det metabola systemet.

Visst är det dock så att om man håller en väldigt hög träningsmängd så kommer man visserligen undan i något större mån med att äta skräpmat och godis kontra för den som inte tränar alls. Men trots det är ju naturligtvis den typen av föda långt ifrån ett idealt bränsle, som endast består av stora mängder tomma kalorier helt utan näring. Istället bör man eftersträva så näringstät och “ren” mat som möjligt, som ligger i linje med vad våra mänskliga gener förväntar sig att vi ska äta, och därmed ger bästa förutsättningar för en optimal hälsa och metabola funktioner.


Kroppskomposition
För att återkoppla till påståendet att man inte kan träna bort en dålig kosthållning så följer samma faktum att ca 80% av hur en individs kroppskomposition ser ut avgörs av vilken föda individen intar.
Med kroppskomposition avses alltså sammansättningen mellan kroppsegen fettmassa samt fettfri massa (muskler, skelett, övrig vävnad osv). Och mer specifikt så handlar detta helt enkelt om hur din benägenhet att lagra fett på kroppen ser ut, vilket alltså till 80% bestäms av den mat du väljer att äta.
Resterande 20% avgörs av en kombination av övriga livsstilsfaktorer, däribland träning/aktivitet, sömn, stress, samt genetiska betingelser.

Med andra ord är det alltså ett synnerligen ineffektivt tillvägagångssätt att försöka träna bort en för hög andel kroppsfett. Att istället optimera de metabola funktionerna genom kosten, och komplettera med stor del lågintensiv aktivitet samt viss styrke- och högintensiv träning är istället ett betydligt bättre, mer hälsosamt, och inte minst behagligt sätt att nå sin ideala kroppskomposition.

Märk väl att vad som är idealt varierar stort mellan individer, och är kopplat till vilka genetiska förutsättningar man har. Men oavsett vilket så är varje människas kropp “fabriksinställd” till att fungera optimalt, och vara hälsosam såtillvida att inga medfödda sjukdomstillstånd föreligger. Tyvärr är dock så inte fallet i dagens moderna samhälle med ständig tillgång till “mat” av skiftande kvalitet, och med alla övriga moderna bekvämligheter.

Verkligheten är ju att vi tyvärr lever i ett samhälle som tyngs ner av enormt utbredda problem med övervikt och ohälsa. Och träning och aktivitet är så klart stora faktorer som många skulle må bättre av att göra till större och mer frekventa inslag av i sina liv. MEN, grundproblematiken i den av enorma proportioner utbredda folkliga ohälsa är att vi äter för mycket skräp som ligger på tok för långt ifrån av vad vi som människor är konstruerade för att äta. Och, tillsammans med det ovan nämnda faktum att man inte kan träna bort en dålig kosthållning så gör det att många idag lever väldigt ohälsosamma liv kantat av sjukdomar och ofta en successivt degraderad livskvalitet på äldre dagar.


Energi- och näringsoptimering
Grunden i att nå en optimal hälsa, och inte minst att bli effektiv i sin energiomsättning och därmed kunna klara sig längre utan mat är att lära kroppen att främst använda fett som bränsle. Inte socker. Vad innebär då egentligen det? Och hur gör man för att på ett effektivt och hållbart sätt åstadkomma en hälsosam fettförbränning utan överträning och andra stressande effekter?

Den stora fördelen med att vara en effektiv fettförbrännare är att du kommer kunna spara dina glykogenreserver i musklerna mycket längre, tills när de verkligen behövs. Kanske inför slutspurten av en löpartävling, eller sista varvet på cirkelfysen eller crossfitpasset.
Så genom att använda fett som bränsle i större utsträckning, även när intensiteten är hög så kommer du ha mer bränsle kvar i tanken längre tid. Du kommer helt enkelt orka längre.

Som ni säkert redan förstått så går ju träning och kost hand i hand här, men det går faktiskt alldeles utmärkt att bli effektiv på att förbränna fett (både fett du äter och det som redan finns lagrat i kroppen) enbart genom att anpassa kosten. Men naturligtvis kommer rätt utförd träning skynda på och effektivisera processen!

När det gäller den främsta, och tveklöst viktigaste faktorn, maten, så handlar det om att ge kroppen så mycket näring som möjligt från varje kalori du stoppar i munnen!

Det innebär förstås att utesluta snabbmat, godis och annat skräp. Men det innebär även att undvika framförallt spannmål, vegetabiliska oljor och raffinerat socker som är oerhört inflammatoriskt för kroppen och i synnerhet tarmarna.
För mycket inflammation i tarmarna leder till försämrat immunförsvar, inte sällan genom autoimmuna reaktioner (där immunförsvaret angriper kroppsegen vävnad) såsom bl.a diabetes, reumatism och psoriasis, samt ett flertal andra negativa effekter.
Kognitiva bekymmer som t.ex depression, nedstämdhet, försämrat minne osv anses också ofta ha sin rot i läckande tarm och andra magrelaterade besvär. Den gemensamma nämnaren av dessa är inflammation till följd av dålig kosthållning med stor del spannmål och socker.

Så även om man har en hög förbränning, och tränar på ett sådant sätt som kräver mycket bränsle i form av fett, kolhydrater och protein så kvarstår faktum att man “tyvärr” inte kan träna bort de inflammatoriska reaktionerna som uppstår av en kost som innehåller mycket socker, dåliga oljor/fetter, spannmål och processade kolhydrater.


Ge dina gener den föda de förväntar sig
Vad ska man då äta istället? Jo, grunden är så “ren” och naturlig mat, som är så nära sitt ursprung som möjligt.
Det betyder att man bör välja ekologisk när det är möjligt, och kött från djur som får äta sitt naturliga bete (vilket även är betydligt bättre för miljön då kött från kor som går ute och äter gräs i hela sin livstid är i stort sett helt klimatneutrala, och tvärtom bidrar till bättre miljö genom sitt betande, bättre utnyttjande av betesmarker osv).

Utöver det så handlar det om mycket grönsaker som växer ovan jord, såsom gröna blad, blomkål, broccoli, spenat, paprika, tomat, selleri, sparris mm. Av animaliskt ursprung har vi ägg, kött, fisk, fågel och skaldjur, även dessa så nära sin “råa” form som möjligt i den bemärkelsen att råvaran inte ska vara processad som t.ex charkuterier osv. Komplettera gärna med inälvsmat för att få viktiga näringsämnen som saknas i samband med intag av enbart muskelkött.
Mejeriprodukter anses lite av en gråzon då detta ofta verkar inflammatoriskt, men om man inte upplever bekymmer med mejerivaror kan man konsumera dessa så länge de håller högsta tänkbara kvalitet (ekologiskt, gärna opastöriserat från säkra och lokala källor samt de med högst fettinnehåll).
I övrigt har vi nötter och frön samt rotfrukter såsom sötpotatis, palsternacka, morötter rotselleri mm.

Vill man i en övergångsfas verkligen optimera, och ställa om sig till fettdrift snabbt så bör man hålla nere mängden kolhydrater per dag till under 150g, men gärna ännu lägre än så.

Behöver man mer för att stötta upp en hög träningsmängd, så kan man “komma undan” med 150g eller t.om upp mot 200-250g/dag (helst i samband med intensiva träningspass) utan att “trilla ur” sin höga fettförbränning.

För att få lite perspektiv på hur mycket det är, så innebär en traditionell kosthållning omkring 300-350g/dag, men ofta betydligt mer än så. Dessutom brukar den mängden framförallt bestå av inflammatoriska kolhydratskällor som pasta, bröd, socker mm. Detta gör att kroppen väljer att förbränna kolhydrater, eftersom de hela tiden finns i så stort överflöd. Och det överskott som inte kan förbrännas omedelbart kommer lagras in som fett i fettcellerna för att användas som bränsle senare.
Problemet är bara att “senare” aldrig inträffar eftersom man hela tiden tillför nya kolhydrater som kommer förbrännas och lagras in. Fettet blir alltså “inlåst” i kroppens fettceller och otillgängligt för energianvändning.

Så för att “låsa upp” fettet och göra det användbart som energi behöver man oftast radikalt minska mängden kolhydrater man äter, och naturligtvis äta ren och naturlig mat som ger kroppen den näring den behöver utan stor mängd tomma kalorier samt direkt dåliga/giftiga ämnen som tillsatser, konserveringsmedel mm.

Att få optimal näring är speciellt viktigt för individer som tränar mycket eftersom det behövs för att bygga muskler och göra att vi återhämtar oss ordentligt inför nästa träningspass. Även för dem som kanske är “naturligt” smala och där en dålig kosthållning inte syns på utsidan, men sätter likadana spår på insidan som hos människor med synlig övervikt.

Bilden på näringspyramiden längst ner i artikeln sammanfattar hur ett hälsosamt, balanserat och energioptimerat matintag bör ser ut. Utgå från att respektive del av pyramiden motsvarar ungefärlig mängd på tallriken.

Detta var delen om kost som ingår i distanutbildningen. Där har vi även en lite mer omfattande del om principer för fysisk träning och aktivitet med fokus på att genomföra detta på ett hållbart sätt med minimal risk för överträning genom "segmentering" av intensitetsnivåer samt tillräcklig återhämtning. Det skiljer sig ganska mycket åt mot den i sociala medier, utbredda träningshetsen om "aldrig vila" och att "mer är bättre"...

Jag slår även ett slag för boken vid namn "Paleo Adventure" jag skrivit. Den innehåller bl.a mat, träning/aktivitet, matlagning utomhus, olika recept, hur du undviker "resestress", och en hel del andra tips och trix där allting är kopplat till resor och äventyr. Den finns på iBooks och under denna länken

Slutligen, du blir vad du äter! ;) 


Må så gott!
Jonas
Nordic Overland

Läs hela inlägget »

Följande artikel är ett utdrag ur vår distansbaserade utbildning Grunder - Överlevnad, som just nu är under utvärdering av vår testgrupp.


Flödesschema - download
Vill du inte läsa hela inlägget utan bara plocka godbitarna direkt kan du genom att klicka på denna länken ladda hem vår "4-stegs-infographic".

Den beskriver det flödesschema för de fyra huvudåtgärder som kan vara lämpliga att vidta, samt i vilken ordning, i samband med en nöd- eller överlevnadssitation likt det scenario vi målat upp i inlägget nedan. 

Dock är det en helt annan sak hur du praktiskt ska gå till väga för att hantera uppkomna situationer, och vidta rätt åtgärder.
Allt detta går vi igenom och ser till att du får öva och pröva under både kontrollerade såväl som tillämpade former på vår kommande överlevnadsutbildning den 26-28.e april i vår.
Klicka här för att läsa mer och skicka in din anmälan!


Nu till artikeln!

Kunskaper och förmågor, utrustning och fysisk kapacitet samt till och med ett visst mått av tur spelar alla stor roll för hur dina odds som överlevare ser ut. Men den tveklöst största och viktigaste faktorn är din VILJA att överleva!

Så lita på dig själv, och glöm inte bort att du själv väljer dina tankar, och därmed dina känslor. Därför blir ett positivt tankemönster, och välja att se möjligheter istället för svårigheter avgörande i din förmåga att överleva.

De flesta av oss lever ju idag väldigt trygga liv, där överhängande hot av olika slag oftast är frånvarande, vilket så klart är en väldigt behaglig tillvaro. Men oavsett vilka intressen vi har, vart vi bor, vad vi jobbar med eller vart vi reser så finns det alltid oundvikliga risker i våra liv som innebär att vi kan hamna i någon form av nödsituation. Alltifrån trafikolyckor till att vi går vilse, eller att du själv eller någon i din närhet skadar sig genom ett olycksfall.

Allt kan alltså hända, och för att helt undvika alla risker så skulle det krävas att du fullständigt isolerar dig från omvärlden och undviker alla former av transporter osv. Detta blir så klart inte en speciellt trivsam eller hållbar tillvaro, så att utesluta all risk är förstås varken önskvärt eller ens möjligt om du vill kunna leva ett normalt liv.


Kvar återstår då alternativet att skapa förutsättningar för dig själv att kunna hantera risker som du kan tänkas utsättas för. I dagens moderna samhälle har vi ju kommit väldigt långt i att reducera riskerna i våra vardagliga liv genom lagar, regler och allmänna normer i samhället. Trots det så är en fullständigt riskfri tillvaro omöjlig, så att öka medvetenheten om vilka risker som finns, och vad du kan behöva öka dina kunskaper och förmågor kring är en god idé för att kunna hantera dessa på ett bättre sätt, och faktiskt klara dig ur uppkomna situationer.

På köpet får du en ökad känsla av trygghet och mod, vilket faktiskt bara det ökar dina chanser att hantera nödsituationer betydligt bättre.
Att ha en god mental förberedelse hänger nämligen direkt ihop med att vara väl förberedd genom praktiska förmågor och kunskaper.
Men för att gå in lite mer specifikt på ämnet överlevnad så vill vi först definiera begreppet överlevnadssituation.
Vad innebär egentligen det?

Som du förstår är begreppet oerhört brett, och kan innefatta en rad olika situationer. Men den kanske i all sin enkelhet bästa beskrivningen är helt enkelt en situation där du tvingas överleva. Detta blir direkt kopplat till människans mest basala behov, som tydliggörs genom psykologen Abraham H. Maslow’s behovshierarki. I botten av pyramiden ligger de fysiologiska behoven, där de mest essentiella är hunger, törst, skydd/värme och sömn. I nästa steg kommer trygghetsbehoven, och längre upp kärlek/sociala behov, självhävdelse samt självförverkligande behov.

Men för att överleva och skapa förutsättningar för att kunna uppnå de högre stående behoven så måste vi naturligtvis tillgodose de behov i botten av den tänkta pyramiden.

Så då kan vi lite mer konkret konstatera att en överlevnadssituation är någon form av händelse eller varaktigt läge där dessa basala fysiologiska behov inte längre finns såsom du är van att ha dem i vardagen. Istället måste du hitta sätt att tillgodose dem på egen hand.

Ett enkelt exempel är att du gått vilse i vildmarken och mobiltelefonen saknar täckning, eller har slut på batteri. Din matsäck har du redan ätit upp, och din vattenflaska börjar bli tom. Du skulle ju bara vara ute över dagen! Det börjar nu skymma och temperaturen sjunker. Du lämnade ju den tjocka tröjan i bilen eftersom du ville hålla ryggsäcken lätt och lämna plats åt kameran. Dessutom så värmde vårsolen gott på förmiddagen när du började gå mot det där fina vattenfallet inne i skogen som din kompis tipsade om.
Du hittade aldrig något vattenfall, och när du lämnade stigen för att kolla runt nästa höjd så hittade du inte tillbaka till stigen.

Nu har du gått i flera timmar och letat, men i den täta skogen finns inga tecken alls på vandringsleder eller stigar. Du har ingen aning om vart du är och hur du ska ta dig tillbaka till bilen. Och nu är det nästan helt mörkt inne i skogen. Du börjar sakta inse att du kommer bli tvungen att spendera natten i skogen för att försöka hitta tillbaka imorgon när det är ljust igen. Blotta tanken skrämmer livet ur dig. Var ska du sova? Igår var det ju frost på natten. Du har ingen sovsäck, inget tält, inga varma kläder. Du är törstig och börjar få huvudvärk. Hungern värker i magen.

Vad gör du?

För en person som har goda kunskaper och är väl förberedd kan scenariot ovan kanske inte utgöra mer än en smärre irritation på sig själv för att man slarvade med att inte ta med rätt utrustning, och att det blir pinsamt att förklara för chefen varför man kom sent till jobbet på måndag morgon.
För en annan som helt saknar kunskap, erfarenhet och praktiska förmågor kan det i värsta fall innebära döden.

Scenariot ovan är en inte helt otänkbar situation som utan rätt förberedelser och framförallt kunskap kan få ödesdigra konsekvenser. Så gör inte misstaget att tänka; "jag ska ju bara..." utan se till att skaffa dig erfarenhet och kunskap som ger dig både en ökad trygghet men också mycket större behållning och glädje av att vistas i vildmarken. Det är ju trots allt glädjen i upplevelserna vi söker när vi tar oss ut!

"Den förberedde överlever"

//Jonas & Anton
Nordic Overland

Läs hela inlägget »

Vi fortsätter på temat krisberedskap med ett litet bredare perspektiv än det från vårt förra blogginlägg som var kopplat till dina dagliga transporter. Har du missat det så läs gärna det först. Du hittar inlägget HÄR

Texten nedan är ett utdrag från den modul som handlar om just krisberedskap i vår kommande distansbaserade utbildning Grunder Överlevnad - OnlineKursen kommer vara ett obligatoriskt förkunskapskrav inför våra ordinarie överlevnadsutbildningar; Överlevnad - Vildmark respektive Överlevnad - Kallt väderdock är datum för publicering ännu inte satt då kursen i skrivande stund fortfarande är under utveckling, men vårt mål är att ha den klar för lansering under tidig vår, 2019. Med det sagt så lämna gärna önskemål via kommentarsfältet längst ner på sidan på vad du skulle vilja lära dig mer om gällande överlevnad i nordisk vildmark och andra relaterade ämnesområden. 


Här följer utdraget från kursmodulen Krisberedskap

Utöver vad vi redan gått igenom kopplat till utrustning du bär med dig dagligen samt har tillgänglig genom din “bug-out-bag”/72h-packning så kan du ytterligare höja din beredskap på oförutsedda händelser såsom t.ex långvariga strömavbrott, vattenbrist/torka, naturkatastrofer eller t.om skymningsläge och krig genom att se till att du har ett överskott av vissa förbrukningsvaror, mat osv i ditt hem.
Utöver det är det också en god idé att skapa ett mentalt överskott genom rutiner och andra förberedelser för dig och din familj i samband med t.ex en kris när normala kommunikationsmedel kan vara utslagna.

När det gäller mat, vatten, bränsle och andra förnödenheter som behövs för att upprätthålla dina basala mänskliga behov samt viss komfort så rekommenderar MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap) att du ska kunna klara dig utan hjälp utifrån i minst 72 timmar.

I det fall att samhället är svårt ansträngt till följd av en eller flera allvarliga störningar eller händelser, så kan man inte kallt räkna med att få hjälp precis när man behöver det. Och då det ligger i denna typ av händelsers karaktär att det oftast är extremt svårt att förutse bland annat hur långvariga de kommer att bli, så anser vi att 72 timmar är i absolut kortaste laget. Ett mer gynnsamt utgångsläge har du om du istället utgår från att du ska kunna klara dig i minst en vecka, men kanske ännu hellre en månad helt utan hjälp från myndigheter, krisstödsorganisationer och fungerande infrastruktur kopplat till mat-, vatten- och bränsleförsörjning.

En väldigt stor påverkande faktor i det hela är hur din boendesituation ser ut. Bor du till exempel ii lägenhet i stan så kommer det med största säkerhet innebära vissa svårigheter att kunna förrådsställa större mängder mat och förnödenheter. Dessutom kan det även föreligger en förhöjd risk för plundring och stölder i takt med att desperationen ökar bland lokalinvånare som kanske står helt utan förberedelser.
När det kommer till el, vatten, värme och avlopp är lägenhetsinnehavaren helt utelämnad till befintlig infrastruktur och kommer få svårt att “leva som vanligt” om dessa är utslagna.

Bor du i hus på landet, eller i villaområden medför det oftast bättre förvaringsmöjligheter och du kanske dessutom har bättre möjligheter till att hålla värmen i huset genom en befintlig braskamin eller öppen spis. El, vatten och avlopp kan fortfarande vara beroende av kommunal infrastruktur, och tillgången på mat kan här vara lika begränsad som för den som bor i en större stad, i de fall matvaruhandeln genom t.ex uteblivna transporter är kraftigt reducerad eller utslagen.
Men oavsett var du bor så bör du säkerställa att du och din familj kan verka självförsörjande under minst en veckas tid, helt utan yttre stöd, med allt vad det innebär.

Många av de bekvämligheter vi blivit vana med att omge oss av i vardagen kan vi klara oss alldeles utmärkt utan. Men utan de basala behoven (skydd, värme, vatten och mat) tillgodosedda kommer vi inte klara oss speciellt länge.

Så en god idé är att utgå från dessa fyra områden när du planerar dina beredskapslager. Listan kan förstås göras så gott som oändlig, men en bra grund är att förrådsställa vissa förnödenheter utifrån dessa kategorier. Ytterligare en bra strategi är att organisera och packa förrådsställd utrustning, mat, hygienartiklar osv så att de är snabbt gripbara och klara för transport i den händelse att du och din familj måste evakuera er bostad, t.ex i samband med en naturkatastrof eller liknande.
Det är inte mycket värt att ha hyllmeter av konserverad mat i förrådet om krisen kommer till dig, och du snabbt måste lämna utan att hinna packa ner dina förnödenheter.

Så även om du väljer att förvara stora mängder mat så ha gärna en del av detta, förslagsvis tillräckligt för samtliga familjemedlemmar för en vecka “på flykt”, förpackat på ett sätt så att det går snabbt att stuva i bilen om du och din familj måste överge bostaden. Notera att detta gäller utöver de nödransoner du eventuellt redan har i din BOB/72h-packning.

Så vad för utrustning och förnödenheter är då klokt att ha hemma?
Jo, vi kommer inte gå in på en detaljerad checklista här då variationerna är stora utifrån hur din boende- och familjesituation osv ser ut. Istället föreslår vi att du utgår från följande principer kopplat till respektive kategori;
Skydd/värme: Detta område kan vi dela in i ett antal underkategorier, däribland yttre skydd, förstärkning av befintligt skydd (läs: din bostad), personellt skydd samt aktiva respektive passiva värmesystem.

Om vi börjar med passiva respektive aktiva system för att skapa eller upprätthålla värme så har vi ju de aktiva med t.ex eldstad/kamin, gasolvärmare, kemiska värmeelement och övriga sätt som “nyproducerar” värme. Passiva system blir ju istället de saker som bidrar till att isolera redan befintlig temperatur, förhindra ytterligare nedkylning osv. Där har vi naturligtvis filtar, sovsäckar, klädesplagg, liggunderlag och annan liknande materiel.

För att skapa ett så komplett värmeskydd som möjligt är det så klart av yttersta vikt att man har en kombination av dessa. En gedigen värmekälla som t.ex en braskamin är inte mycket värd om värmen som alstras omedelbart läcker ut på grund av undermåliga passiva isolerande system. Likaledes så kräver passiva värmesystem någon form av aktiv värmekälla (t.ex din kropp) för att luften materialet binder ska kunna värmas upp och behållas under en viss tid.  

Vidare till yttre skydd; det mest uppenbara här är naturligtvis din befintliga bostad. Om du till exempel har tvingats lämna din bostad av olika skäl så blir detta område lite mer kritiskt att tillgodose. Det kan då röra sig om kanske din bil, ett tält, en tarp eller presenning, en nödbivack under en gran i skogen eller nedgrävd i en “quinze” (snöbivack). Oavsett vilket så blir detta din tillfälliga bostad där du för stunden befinner dig, och utgör således det yttre skyddet mot rådande klimat och väderlek.
Att detta skydd verkligen klarar att isolera dig, och kanske framförallt hålla dig torr och i lä från vind är av yttersta vikt. Utan ett tillräckligt gott skydd från svåra klimat kommer din situation väldigt snabbt bli kritisk, och t.om livshotande.

Rekommenderad utrustning för värme/skydd:
-Sovsäckar för de lägsta tänkbara temperaturområden du kan tänkas befinna dig i
-En relativt omfattande uppsättning filtar, med fördel i ylle
-Liggunderlag
-Värmeplagg (dunjackor, vattentäta skalplagg, mössa, handskar, halsdukar mm)
-Stort lager värmeljus/stearinljus
-Ved (om du har eldningsmöjligheter i din bostad)
-Gasolvärmare med gasol
-Fotogenlykta med bränsle och extra vekar
-Tändstickor samt tändare


Vatten
Vatten är ju som bekant synnerligen viktigt, och det kan i många fall vara svårt att föreställa sig en tillvaro där vatten inte längre kommer i samma ögonblick man vrider på kranen. I Sverige använder i genomsnitt varje person 140 liter vatten per dygn. Om vi utgår från att vårt normala vätskebehov är ca 2-3 liter/dygn så är det väldigt stora mängder som går åt till annat än vatten för att släcka törsten. Matlagning, diskning, tandborstning, toalettspolning, dusch, bad, tvätt, städ mm förbrukar alltså stora mängder vatten dagligen.

I den händelse att vår vattentillgång är kraftigt begränsad eller helt utslagen i samband med t.ex strömavbrott så blir det lätt att se att den förbrukning vi till vardags har, när allting fungerar som det ska, blir fullständigt ohållbar. Vi kommer inte ha lyxen att kunna använda så mycket vatten om elen och vattenförsörjningen är ur funktion.
Trots det så kommer vatten vara något av det vi behöver allra mest, omedelbart efter skydd mot kyla och klimat. Så det blir oerhört viktigt att ha en säkrad vattentillgång även ifall den kommunala försörjningen inte fungerar.
Dock kan vi ju såklart hoppas på att myndigheterna kommer tillgodose invånarnas vattenbehov genom utställda cisterner och liknande, men i dessa fall krävs att du kan ta dig dit och hämta vatten och samtidigt ha möjlighet att transportera detta tillbaka till ditt hem.

Hursomhelst så bör du ha en viss mängd vatten lagrad hemma, i första hand i syfte att använda som dricksvatten och för matlagning samt grundläggande hygienbehov. En rimlig mängd att utgå ifrån är 10l/person/dag, och gärna tillräckligt för minst en vecka. I en familj om tre individer (glöm inte bort eventuella husdjur) blir det således ca 210 liter. Som du förstår blir det snabbt ganska stora mängder vatten, och beroende på hur du bor blir det mer eller mindre komplicerat att förvara såpass stora mängder.

Vatten bör ju nämligen lagras mörkt och svalt för att hålla så länge som möjligt, och i helt rena och lufttäta kärl. Om dessa kriterier möts så kan man räkna med att vattnet hålls tjänligt/drickbart upp till 6 månader. Därefter bör förråden roteras.
Utöver det är det även praktiskt att ha s.k “gråvatten” förvarat i syfte att ha till all övrig förbrukning såsom diskning, tvätt, städ och utökad hygienanvändning. Benämningen gråvatten innebär att vattnet inte kan drickas utan att först renas på ett adekvat sätt, men att det duger fint till det flesta andra vattenbehov.
Ett utmärkt sätt för dig som bor i villa är att t.ex samla upp regnvatten via stuprören i en större tunna eller motsvarande behållare.

Bor du istället i lägenhet men kanske nära en större vattenansamling som t.ex en sjö, kanal eller bäck så kan det vara mer lämpligt att ha ett förråd av vattendunkar i lagom storlek för att enkelt kunna hämta gråvatten. Tänk på att du ska kunna bära dem utan på tok för stor ansträngning, så en lämplig storlek kan vara 10-15 liter.

Rekommenderad utrustning för vattenförvaring och -rening:
-Utrustning för vattenrening i större skala (vattenfilter med hög kapacitet, stora kokkärl)
-Regnvattenuppsamling (tunnor, presenningar mm)
-Kartläggning av naturliga källor i närheten (bäckar, floder, myrar, sjöar mm)
-Vattenreningstabletter
-Vattendunkar och hinkar
-Personligt vattenfilter


Mat
Utan att gå in på vad och hur mycket du bör lagerhålla så är en av grundprinciperna när det gäller mat för krisberedskap att “store what you eat, eat what you store”. -Lagra det du äter, ät det du lagrar. Innebörden av det är det enkla faktum att mat, även konserverad föda blir utgången och otjänlig med tiden. Maten måste alltså roteras, det vill säga att du bör äta upp den maten du lagrar innan den blir dålig.

Kopplat till det är det alltså ingen större vits att förvara mat i syfte att ha “när krisen kommer”, som du aldrig annars avser äta. Om krisen aldrig blir ett faktum så har du slösat bort resurser på mat som bara står och blir dålig. Så därför bör maten vara sådant som du normalt sett äter, kanske inte dagligen men åtminstone på någorlunda regelbunden basis.

Dilemmat i detta ligger i att färskvaror i sin natur är svåra att lagra eftersom de snabbt blir dåliga, därför är det frestande att köpa på sig stora mängder konserver som ju faktiskt håller några år utan att bli dåliga.
Och det är heller inte fel att ha som “back-uplager”, men en bättre lösning är att då hellre välja konserver med enskilda matvaror i, alltså inte färdiga rätter. På så vis kan du med lite planering komponera egna rätter av konserverade råvaror istället för att ha många olika färdigrätter på burk.

Denna strategi är bra av främst tre anledningar; Först och främst så är hållbarheten oftast längre på konserverade råvaror kontra färdigrätter. Sedan är det också oftast betydligt mindre tillsatser, konserveringsmedel och andra skräpämnen i dessa, samtidigt som näringsvärdet är väsentligt högre. Slutligen så blir det på det stora hela mycket billigare eftersom färdigrätterna generellt kostar mer.
Om du dessutom kan konservera egen mat och råvaror så kan du ju styra innehållet till hundra procent. Ett bra sätt är att t.ex börja med att syra egna grönsaker som surkål, kimchi mm samt att torka kött, grönsaker och frukt.

Torkad mat är dessutom perfekt att ha med sig i samband med friluftsaktiviteter och vandring eftersom det är oerhört lätt, och betydligt nyttigare med mångfalt mer näring än frystorkade färdigrätter, så därav blir rotationen naturlig och maten behöver inte kasseras då den aldrig hinner bli dålig.
Matlagning
Även om du har gott om lagrade konserver och torkad mat så kommer du behöva tillaga och värma maten samt ha möjlighet att koka vatten för att rena det, tillreda varm dryck och utföra diskning samt tillgodose hygienbehov.

Därav behövs utrustning samt lagrat bränsle för detta. Det du gör klokt i att ha hemma (och även detta förpackat så att det är snabbt gripbart i händelse av förflyttning) är följande:
-Gas- och/eller spritkök med gott om bränsle
-Kokkärl, helst hållbara varianter i t.ex rostfritt stål eller gjutjärn som även fungerar över öppen låga
-Diskmedel/diskborste
-Handsprit
-Bestick, tallrikar eller matkåsa
-Thermos
-”Ihopfällbar diskho” av typen SeatoSummit (utmärkt även för att transportera vatten)

Det var allt vi tänkte gå igenom inom ramen för detta ämne. Som med mycket annat kan man gå väldigt mycket längre och spinna vidare på mer eller mindre katastrofala scenarion, och vad som händer efteråt, men vi har här valt att begränsa oss till några grundläggande principer för att ge en tillräckligt god förståelse för hur du bör börja med, eller utveckla dina förberedelser inför eventuella kriser och katastrofer. 

Kommentera gärna nedan med egna synpunkter, erfarenheter och tillägg! 

Jonas & Anton - Nordic Overland Crew


Inlägget ovan innehåller reklam genom annonslänkar till Outnorth. Om du skulle välja att genomföra ett köp via någon av länkarna så utgår en liten provision till oss, dock helt utan att du betalar extra för det. Men den provisionen hjälper oss att fortsätta driva bloggen, producera material och skapa utbildningar med relevant innehåll för att hjälpa till att höja våra läsares överlevnadskunskaper samt öka den mentala och fysiska förberedelsenivån. 
 

Läs hela inlägget »