2013-11-09 01.31.13 pm

2018 > 10

Nu tänkte vi diskutera krisberedskap, då det är något som relativt nyligen aktualiserats på nytt här i Sverige. Vilket förstås är väldigt bra tycker vi, då den allmänna medvetenheten helt klart bör ökas kring detta viktiga ämne!

Försvarsmaktens överlevnadsskolas slogan "Praeparatus Supervivet" vilket betyder "den förberedde överlever", säger oerhört mycket i all sin enkelhet. Oavsett om det handlar om överlevnad i skogsmiljö efter att man gått vilse under svampplockarturen, att man får bensinstopp eller punktering på bilen, eller att det sker en allvarlig störning i samhället är alla potentiella händelser där man har oerhört mycket bättre förutsättningar att klara sig igenom med rätt förberedelser.

Det vi kommer fokusera på i detta inlägg är främst förberedelser i samband med transporter och resor i syfte att antingen kunna fortsätta resan, att ta sig hem när ditt primära transportmedel har upphört att fungera, att kunna skaffa hjälp, eller kanske när din bostad inte längre är tillgänglig på grund av t.ex naturkatastrof eller samhällsstörning. Och då tänker vi kanske framförallt för dig som bor i en större stad eller andra tätbefolkade samhällen.
När det gäller dig som bor på landet så är det kanske fortfarande primärt fokus på att faktiskt ta dig hem, beroende på aktuell situation.


Mental förberedelse
Om du bara någon gång tänkt tanken, och funderat på vilka potentiellt farliga situationer du skulle kunna hamna i, utifrån hur din livsstil ser ut (arbete, bostadsort, platser du brukar besöka eller uppehålla dig på, hur du oftast reser till och från ditt arbete osv) så vågar vi påstå att du har betydligt bättre förutsättningar att hantera en kris eller uppstådd händelse än vad gemene man i dagens samhälle besitter.

Tyvärr har vi idag ofta en övertro, och något naiv inställning till samhällets resurser i den bemärkelsen i att vi kallt räknar med att alltid få hjälp från myndigheter när det händer något. Och helt klart så har vi ett relativt väl fungerande system med polis, räddningstjänst, ambulans och akutsjukvård som generellt har en god kapacitet att bistå i vardagliga, akuta händelser som t.ex trafikolyckor, bränder, olycksfall mm.

Men det krävs inte speciellt mycket för att samhällets resurser ska belastas i den mån att alla 112-samtal kanske inte kan besvaras med en adekvat och omedelbar insats.
Det räcker att gå tillbaka till de stora skogsbränderna här i Sverige i somras, där framförallt räddningstjänstens resurser var kraftigt ansträngda.
Ponera att bränderna hade varit än mer omfattande och utbredda över större/fler delar av landet och läget hade blivit väldigt allvarligt. Eller att andra svåra händelser hade inträffat samtidigt...


Nulägesnalys - Normalbild
Gå igenom hur din vardag ser ut. Vart arbetar du i förhållande till din bostad? Hur tar du dig dit och hem? Hur lång tid tar det normalt? Vilka tider på dygnet reser du vanligtvis till och från arbetet? Hur ser trafiksituationen normalt sett ut under dessa tider?
Vart bor du? (glesbygd/stad/tättbebyggt samhälle). Vart bor din familj och andra nära och kära? Hur ofta besöker du dem? Hur brukar du ta dig dit?
Vart åker du och handlar mat? Utöver du några intressen som innebär regelbundna transporter? Hur tar du dig till och från dessa platser?
Och så vidare...

Syftet med analysen är dels att fastställa en "baseline", eller normalbild. Med en sådan klarlagd så har du ett utgångsläge att bedöma eventuella avvikelser ifrån, och därmed att kunna avgöra hur du behöver agera eller förändra dina beteenden för att möta upp aktuella avvikelser.

Utöver det så är förstås syftet med analysen att hjälpa dig med att bestämma vad du behöver i form av utrustning att bära med dig och kunskap att anskaffa för att kunna upprätthålla din livsstil, även när/om något oförutsett skulle inträffa.
Analysen behöver inte på något sätt vara speciellt märkvärdig; att helt enkelt bara ägna en liten stund åt att fundera på några av ovanstående frågor räcker gott och väl! Men vill du är det så klart heller inte fel att skriva ned det på papper, eller uppföra t.ex en Excel-fil utifrån olika kategorier.


Utrustning
Dåså, efter att ha genomfört analysen ovan så bör du ha kommit fram till hur din livsstil i sin helhet ser ut. Och därmed också kunnat identifiera vissa risker.
Eftersom fokus i denna artikel i huvudsak ligger på området transporter, så är det där vi kommer lägga krutet i vad vi rekommenderar att man har med sig i t.ex bilen när man kör dagligen till och från arbetet.
Utöver rent säkerhetsmässig utrustning som alltid bör finnas i bilen såsom t.ex varningstriangel, varningsbloss/-lampa, reflexväst mm.

Vad gäller sjukvårdsutrustning/första hjälpen så bör det förstås också finnas i bilen, men vi anser att du alltid bör ha med dig ett grundläggande sjukvårdskit utifrån principen om “vanligast-farligast”. Här kan man med fördel organisera utrustningen till ett mindre kit man alltid har med sig i ryggsäcken/handväskan och ett lite större, mer omfattande kit i bilen och/eller i hemmet.
Exakt vad som ska ingå där är direkt kopplat till egen utbildningsnivå och kunskap om akutsjukvård, det är sällan någon större vits med att ha massa utrustning med sig som man inte har en aning om hur den ska användas.
Hursomhelst så bör sjukvårdskitet ha utrustning för att stoppa livshotande artärblödningar och andra större blödningar, utrustning för att förhindra nedkylning samt utrustning för att tillgodose fria luftvägar/andning. Övrig kompletterande utrustning kan t.ex vara skyddshandskar, brännskadegel, mindre förband och plåster mm.
Sjukvård är naturligtvis ett väldigt brett ämne som kräver stor kunskap för att göra rätt saker vid respektive skada/trauma, och vi kommer inte gå djupare in på det här. Vill man fördjupa sig något inom det, så kan vi istället tipsa om att vår överlevnadsutbildning för nordiska barmarksförhållanden innehåller grundläggande sjukvårdsutbildning kopplat till överlevnad i vildmarken. Datum är satt till 5-7 april, 2019 och du kan läsa mer om den via länken ovan.

Övrig utrustning som är bra att ha med sig, både i bilen och gärna på sig eller i den väska eller ryggsäck man bär med sig dagligen är saker för att tillgodose människans grundläggande fysiologiska behov; däribland, skydd/värme, vatten, mat samt utrustning för att kommunicera och tillkalla hjälp samt navigation.

Utifrån respektive kategori följer här förslag på saker att ha med sig:

Skydd/värme:
-Värmeplagg t.ex dunjacka + vattentätt skalplagg eller regnponcho.
-Gärna extra ombyte, underställ och mellanlager i ull samt mössa, varma sockar och handskar.
-Filt, och gärna några foliefiltar (bör även finnas i sjukvårdsutrustningen).
-Några olika verktyg för att göra upp eld (tändstål, tändare, tändstickor) samt vattentätt förvarat tändmaterial och gärna några värmeljus.

Kommunikation:
-Mobiltelefon med laddkabel och powerbank/solcellsladdare.
-Radio för att kunna lyssna av nyheter och höra VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten). Gärna i form av en s.k vevradio med dynamo och/eller solceller.
-Övrig tillgänglig kommunikationsutrustning/nödsändare som t.ex Spot eller Inreach (kanske främst om man ofta befinner sig i områden som saknar mobilteckning).

Vatten:
-Vattenflaska och/eller termos. Om du förvarar en fylld vattenflaska i bilen, tänk på att inte fylla den hela vägen upp eftersom den kommer frysa på vintern varpå flaskan riskerar att spricka.
-Sätt att samla och rena vatten, t.ex en komprimerbar vattendunk eller vattensäck, vattenreningstabletter och/eller vattenfilter.
-Eldsäkert kärl. Att koka/rena vatten. Kan vara en vattenflaska eller mugg i rostfritt stål.

Mat:
-För att klara dig 24-72h. Med fördel mat med högt energivärde i form av fett och protein, med lite socker som ger snabb men kortvarig energi och gör dig hungrig snart igen.
Exempel på det är naturliga proteinbars baserade på nötter, konserver med tonfisk/kyckling, “beef jerky”/torkat kött, några frystorkade rätter, konserver, torkat äggpulver eller egenhändigt torkade livsmedel.

Navigation:
-Karta över området du verkar i.
-Kompass (och kunskap i hur du använder den!)
-GPS (i första hand att anses som ett “nice-to-have-hjälpmedel”)

Utöver det så är så klart ljus viktigt! Ha med en ficklampa och pannlampa, gärna som kan ge både vitt och rött ljus. Dels ur en ren säkerhetsaspekt; om du tvingas gå till fots på en trafikerad väg kan du använda ficklampan för att belysa vägen framför dig, och sätta pannlampan på bakhuvudet med rött ljus för att bli sedd för ankommande trafik.
Dessutom är rött ljus viktigt för att bevara mörkerseendet i det fall du t.ex måste läsa kartan i samband med mörkernavigering.


Kunskap/erfarenhet
Du kan ha all utrustning i världen, men utan kunskap att använda den på rätt sätt ter sig prylarna oftast rätt värdelösa. Att t.ex känna till hur du navigerar med karta och kompass och att ha praktisk erfarenhet av det i olika förhållanden (inklusive mörker) är ovärderligt.
Att dessutom kunna använda naturliga tecken för att ta ut väderstreck och navigera i skog och mark är också grundläggande förmågor väl värda att besitta.
Listan kan göras lång, men andra viktiga kunskaper om grundläggande överlevnad i vildmark såsom bl.a några olika metoder att göra upp eld, lämpliga platser och användande av skydd för att övernatta i skogen, hitta/samla/rena vatten, sätt att tillkalla hjälp genom signalering, sjukvård mm mm.

Att dessutom ha praktisk erfarenhet av ovan nämnda kunskaper under förhållanden som kanske inte alltid är optimala är lika värdefullt som det tyvärr blir mer och mer sällsynt.
Lägg till att även behöva utstå fysiska och mentala påfrestningar, som att du t.ex tvingas färdas långa sträckor till fots i ensamhet, i för dig helt okänd terräng när väder och rådande klimat gör allt för att bekämpa dig och din moral samtidigt som du brottas med att behöva fatta avgörande beslut om vilken riktning du ska fortsätta i, och tvivel kring om du gjort rätt val.

Allt detta innebär så klart stora utmaningar, men att skaffa sig kunskap och erfarenhet inom liknande områden så kommer din förmåga att både överleva själv, men också att hjälpa andra och vara en stor tillgång för din familj och vänskapskrets vara oerhört mycket större än hos gemene man.

Återigen slår vi ett slag för vår kommande överlevnadsutbildning där flertalet av dessa förmågor kommer både övas och prövas, formellt såväl som praktiskt och tillämpat. Och som en bonus kommer du få ett minne för livet och en rejäl dos ökat självförtroende och trygghet när det kommer till att vistas ute i naturen och hantera eventuella uppkomna prövande situationer!


Fysik
En oerhört viktig del i både dina förberedelser på lång sikt, och din dagliga hälsa och välmående är att upprätthålla en god fysisk förmåga. Du behöver inte på något sätt vara elittränad, men att ha en grundläggande uthållighet att förflytta dig själv till fots mer eller mindre långa sträckor, och att kunna hantera din kroppsvikt i olika situationer ger dig oerhört bättre förutsättningar att kunna klara en uppkommen kris eller akut händelse.

Lägg därtill att ha en god hälsa genom bra kosthållning och andra hälsosamma vanor såsom tillräcklig sömn, minimering av stress och ordentligt med vardaglig lågintensiv aktivitet i din livsstil ger dig förutom en väsentligt förhöjd livskvalitet också ett mycket högre överskott att “ta av” i samband med en oförutsedd krissituation.

Och när vi är inne på överskott, speciellt kopplat till kosten så är det en enorm fördel att ta sig bort från överdriven kolhydratskonsumption och istället vänja kroppen vid att bli en effektiv fettförbrännare.
Det medför bland mycket annat att du kommer klara dig längre mellan måltider utan att känna hunger (även i samband med fysisk aktivitet), och således kunna verka i oförminskad kapacitet under längre tid än den som ständigt måste ha tillförsel av bränsle i form av raffinerade kolhydrater och socker. Dessutom ger det en betydligt ”renare” förbränning och omsättning av energi, tillsammans med en rad andra hälsofördelar och mental klarhet.

I motsats till vad många tror, och vad flödet i sociala medier säger om att “träna hårdare och mer” ger dig bättre resultat så är det faktiskt betydligt viktigare att fokusera på god återhämtning, mycket lågintensiv rörelse och aktivitet, viss tung och intensiv styrketräning och kanske framförallt goda kostvanor som ger högst “return of investment” på din hälsa och dina resultat.

Även detta område är så klart otroligt brett, och det florerar en mängd olika “sanningar” i den övermättade fitnessbranschen, men att se till människans ursprung och vad vi som varelse är byggda för i grunden ger de flesta nycklar till livslång hälsa och god fysisk förmåga.

För dig som vill utveckla dig själv och din fysik så rekommenderas vårt systerföretag, CrossFit Njord i Stenungsund och deras kommande 12-veckorsgrupp på distans för en total och hållbar livsstilsoptimering där kost och träning är två stora delar, men även många andra områden för att täcka in helheten för att uppnå en optimal hälsa, och därmed fullgod beredskap för allt du kan tänkas utsätta din kropp för!

För frågor eller funderingar, egna tips och erfarenheter, lämna gärna en kommentar eller skicka iväg ett mail!


Jonas & Anton - Nordic Overland Crew i samarbete med Escapismgear.se

 

Läs hela inlägget »